Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Staň se tvůrcem evropské politiky a vyhraj cestu do Bruselu!

ROZHODNI, CO S IMIGRANTY!

07.09.2015

Chceš se dozvědět, jak fungují instituce Evropské unie? Chceš si vyzkoušet roli diplomata a prosazovat zájmy svých voličů a členských států EU? Pokud ano, přijmi naše pozvání k účasti na projektu "Staň se na den tvůrcem evropské politiky". Jedná se o simulaci jednání nejdůležitějších institucí EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU - pro studenty středních škol v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. Hraje se o cestu do Bruselu, tak neváhej a přihlas sebe i svůj tým.

Eurocentrum Karlovy Vary, Eurocentrum Plzeň a Eurocentrum České Budějovice
 ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a České Budějovice
si Vás dovolují pozvat na
 
simulaci jednání hlavních institucí Evropské unie pro studenty středních škol z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje
 
STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY
 
na téma
 
ROZHODNI, CO S IMIGRANTY!
 

Přihlaste se a vyzkoušejte si rozhodování Evropského parlamentu a Rady EU.

 
KDY:  12. listopadu 2015, 10:30 - 15:30 hod.
 KDE:  Krajský úřad Plzeňského kraje - zastupitelský sál, Škroupova 18, Plzeň
 Pozvánka:  ke stažení ZDE (pdf)
 

 

Dokumenty ke stažení:
 
 1. Program simulace institucí EU ke stažení (pdf)
 2. Návrh směrnice Rady EU a Evropského parlamentu, kterou se stanoví rámec společenství pro společnou imigrační a azylovou politiku (bude doplněno koncem září)
 3. Jednací řád Rady EU
 4. Jednací řád Evropského parlamentu

 

Zdroje ke studiu: 

Shrnutí a výhledy imigrační a azylové politiky (ve formátu PDF, 384 KB)

Pátá výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (ve formátu PDF, 315 KB)

Měla by EU zpřísnit svou imigrační politiku (Poruba 2014) (ve formátu PDF, 259 KB)

 
JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU?
 
 • Vytvořte dvoučlenný tým (počet týmů za jednu školu není omezen) a rozdělte si role v týmu (1 europoslanec - Výbor Evropského parlamentu, 1 ministr pro oblast spravedlnosti a vnitra - Rada EU).
 • Zaregistrujte svůj tým nejpozději do 2. 11. 2015 na email eurocentrum.plzen@euroskop.cz
 • Registraci týmu provádí vždy jeden člen týmu, kterému poté registraci potvrdíme na uvedený email a zašleme podklady k simulaci. Nezapomeňte uvést veškeré údaje o všech členech týmu - dle pokynů při registraci viz níže. 
 
Pokyny k registraci týmů:
 
 • registraci provádí vždy jeden člen týmu;
 • uveďte název školy;
 • uveďte jména všech členů týmů + emailové kontakty + role, které budou reprezentovat;
 • uveďte členský stát EU, který hodláte zastupovat (uveďte tři členské státy od 1 do 3 - přičemž nejvyšší priorita je číslo 1 - po registraci Vám bude členský stát přiřazen na email)
 • po úspěšné registraci týmu obdržíte na email potvrzení registrace společně se zasláním podkladů k simulaci. 
 
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
 
Simulace jednání institucí EU pokrývá podstatu celého legislativního procesu - jednání obou zákonodárných institucí, Evropského parlamentu (Výboru EP) i Rady EU (ministrů), a také jejich vzájemného vyjednávání (tzv. trialogu). Studenti vystupují v rolích poslanců Evropského parlamentu nebo ministrů členských států. 
 
Simulace jednání institucí EU bude probíhat ve třech hlavních rozhodovacích institucích EU:
 1. Evropské komisi (odborná porota),
 2. Evropském parlamentu (Výbor EP pro občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)),
 3. Radě EU pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA).
 
Evropskou komisi bude představovat odborná porota složená ze zástupců regionálních Eurocenter (Plzeň, Karlovy Vary a České Budějovice) a zástupců Europe Direct Plzeň a České Budějovice. Evropská komise předloží Evropskému parlamentu (EP) a Radě EU návrh legislativního aktu, o kterém bude jednat a hlasovat Výbor EP a Rada EU.
 
Předmětem jednání je vždy konkrétní legislativní návrh nebo komunikační dokument Komise, u kterého se očekává, že do legislativního návrhu vyústí. Studenti budou v rámci simulací diskutovat zejména o těch bodech, které jsou problematické či sporné i při jednání ve skutečných Evropských institucích.
 
Tým studentů budou tvořit dvě osoby:
 
 1. Europoslanec - bude zastupovat evropskou politickou frakci v EP ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (evropská politická frakce mu bude přidělena Eurocentrem po registraci týmu) 
 2. Ministr vnitra za daný členský stát
 
 
Full servis:

 • Studentům budou mailem zaslány všechny materiály, včetně podkladů k tématu simulace, pravidel simulace atd.;
 • během simulace bude pro účastníky zajištěno občerstvení.

 

Ceny pro vítěze:

 • Hlavní cena regionálního kola pro první nejlepší tým: Letecká cesta do Bruselu spojená s prohlídkou institucí EU a možností setkání s jejich zástupci. 
  Cesta se uskuteční v prosinci roku 2015.

 • Pro první 3 týmy regionálního kola jsou připraveny věcné ceny - elektronická čtečka knih Amazon Kindle 6 Touch, voděodolný MP3 přehrávač Aquatic 4 GB Fuchsia fantasy aj.  
 
Simulace jednání evropských institucí organizuje Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Organizaci projektu zajišťuje síť regionálních Eurocenter a síť regionálních informačních středisek Europe Direct.