Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seminář INTERREG

Eurocentrum Brno, 09.10.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými partnery uspořádalo dne 8.10.2014 informační seminář k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce - INTERREG. Seminář se kromě Brna postupně uskutečnil (nebo uskuteční) v dalších městech jako jsou např. Praha, Vodňany, Ostrava či Hradec Králové.

Seminář byl určen všem, kteří měli zájem se dozvědět něco nového o programech v období 2014-2020, a to konkrétně programu CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE či ESPON 2020.

 

V rámci jednotlivých prezentací věnovaných představovaným projektům se účastníci dozvěděli základní informace o cílech programů, jejich prioritách, zaměření či financování. Přednášející se snažili během celého semináře doplňovat tyto informace praktickými ukázkami již fungujících projektů i z minulých období, aby dokázali účastníkům co nejvíce přiblížit jednotlivé programy a prioritní osy, které jsou často vymezeny spíše obecně. Poskytli tak alespoň základní představu o tom, jaké různé aktivity mohou být v programech zahrnuty.

Vzhledem k dobré organizaci a přípravě semináře měli všichni účastníci k dispozici vytištěné prezentace, do kterých si mohli zapisovat své poznámky, a spolu s dalšími podklady, které byly volně k dispozici, utvořily praktického průvodce danými programy a umožnily posluchačům si daná témata či uvedené příklady dohledat podrobněji samostatně.

Semináři se podařilo prakticky shrnout najzákladnější informace a podpořit účastníky, aby se do výše uvedených programů zapojili a napomáhali tak k výměně zkušeností, rozvíjeli proces učení a předávání informací a podporovali další rozvoj jak regionálně, tak i globálně. Vzhledem k tomu, že se tato akce konala již na začátku programového období, mají účastníci dostatek času na důkladnou přípravu svých projektových žádostí, což jistě napomůže k jejich zkvalitnění. Na závěr akce organizátoři přislíbili, že se podobné události budou pořádat spolu s dalšími výzvami. Máte se tedy na co těšit a věříme, že se s Vámi brzy uvidíme na jedné z dalších akcí věnovaných novému programovému období 2014-2020.