Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Možnosti studia a práce v zahraničí

Eurocentrum Brno, 16.10.2014

Ve středu 15. října proběhl v prostorách Administrativního a školícího centra JMK v rámci Týdnů vzdělávání dospělých seminář s názvem “Možnosti studia a práce v zahraničí“.

Akce probíhala pod záštitou Domu zahraničních služeb, Centra vzdělávání všem, Eurocentra a EURES a jejím hlavním cílem bylo představit a přiblížit účastníkům semináře různé možnosti studia a práce v zahraničí. V úvodu měli účastníci možnost vyjádřit svá očekávání a informovat přednášející o oblastech, které je v rámci daného tématu nejvíce zajímají. První příspěvek týkající se pracovních příležitostí v zahraničí přednesla Mgr. Lenka Navrátilová z EURES. V průběhu prezentace byly představeny jak obecné informace týkající se práce v zahraničí, činnosti EURES, povinnosti, které je nutné splnit při žádosti o zaměstnání v zahraničí, tak i konkrétní příklady nejpoptávanějších profesí ve vybraných státech EU. Další příspěvek, jenž přednesla Mgr. Petra Ježová z brněnského Eurocentra, byl zaměřen na stáže v institucích EU, konkrétně pak na stáže v Evropském parlamentu a Evropské komisi. Během prezentace se účastníci dověděli mnoho užitečných informací a rad, jak postupovat při podávání přihlášek na jednotlivé stáže, jaké požadavky je nutné splnit či termíny pro podání žádostí. Přednášející svůj příspěvek obohatila i zkušenostmi a zajímavými tipy, které sama během absolvování stáží získala. Posledním přednášejícím byl Mgr. Petr Chaluš, jehož prezentace s názvem Aktuální informace o programu Erasmus + byla v závěru taktéž obohacena konkrétními zkušenostmi jednotlivých studentů, kteří sami výhod programu Erasmus + využili a vycestovali na zahraniční stáž do Rakouska, Francie či Německa. V odpoledních hodinách poté probíhaly veřejné konzultace, kde měli občané možnost přijít a probrat či poradit se s přednášejícími o konkrétních problémech či tématech, které je nejvíce zajímaly. Celá akce se vydařila a doufáme, že napomohla a představila účastníkům různé možnosti jak najít zaměstnání, stáž nebo studium v zahraničí.