Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nová tvář EU?!

Eurocentrum Brno, 24.10.2014

Dnes pro Vás přinášíme nejnovější informace ze včerejší konference Nová tvář Evropské unie, jež proběhla 23. října 2014  v rámci Česko-německého dne, který se na půdě  Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity konal již po šesté.

Konference byla pořádána Mezinárodním politologickým ústavem, Konrad Adenauer Stiftung a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Úvodního slova se ujali děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák, ředitel mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity Vít Hloušek a ředitel Konrad Adenauer Stiftung – zastoupení v ČR a SR Werner Böhler.

Po úvodním přivítání účastníků konference již přišla na řadu Agathe-Céline Caro z Konrad Adenauer Stiftung a její keynote speech věnovaná principu subsidiarity a přiměřenosti výkonu kompetencí EU, v jehož rámci upozornila na historické milníky tohoto procesu, zejména pak události spojené s lety 1992, 2012. Jejímu příspěvku následoval panel na téma: Test subsidiarity: Kde má své místo EU a kde národní státy?, ve kterém své příspěvky přednesli Vojtěch Belling bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, Agáthe-Céline Caro a Petra Kuchyňková a Vratislav Havlík z Fakulty sociálních studií, moderátorem panelu byl Dan Marek z Filozofické fakulty University Palackého. Vystoupení odborníků, kteří se ve svých příspěvcích dotýkali zejména otázkám spolupráce měst a obcí a kanálů, kterými mohou prosadit své zájmy, pak bylo zakončeno diskuzí nejen mezi panelisty, ale také ostatními účastníky konference.

Poslední, poobědovou, částí konference se stal kulatý stůl na téma Uzavírací klauzule do EP: Je EP silný lev nebo papírový tygr?, v rámci kterého vystoupili Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií, Ondřej Mocek z Mezinárodního politologického ústavu, Martin Kastler bývalý evropský poslanec CSU a Jan Šmakal z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Moderátorského postu se chopil opět Dan Marek. V rámci tohoto expertního diskuzního panelu zazněly jak příklady z praxe, tak různá doporučení či teoretická stanoviska. Celá akce nabídla mnoho odborných pohledů na problematiku týkající se současného stavu Evropské unie z mnoha různých úhlů, na závěr každého panelu měli účastníci konference prostor na své dotazy či případnou diskuzi s odborníky.