Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Soutěž

TZ Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 10.04.2015

Začátkem minulého týden byl završen třetí ročník soutěže „Navrhni projekt“, kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro středoškolské studenty. Do poslední kola postoupilo celkem 9 týmů z celkem 57. Před porotou prezentovaly projektové záměry na řešení problému svého okolí za pomoci evropských fondů. Zvítězili studenti gymnázia ve Stříbře s návrhem Relaxačního a aktivně zábavního parku pro seniory.

„Letošní ročník opět ukázal rostoucí úroveň projektů. Studenti nás překvapili zajímavými nápady, které by byly vhodné k realizaci. Věříme, že účastníci soutěže své nápady nezaloží, ale pokusí se je realizovat i v reálných podmínkách. Další ročník soutěže připravujme od září 2015,“ dodala Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Vítězný tým studentů Gymnázia ve Stříbře představil projekt parku určeného starším obyvatelům. Jak studenti zjistili v dotazníkovém šetření, v jejich městě je velká poptávka po místě, které by sloužilo jak pro relaxaci, tak pro přiměřené sportovní vyžití seniorů. Porota ocenila především detailní zpracování a analýzu celého projektu, využití vhodných propagačních materiálů, předjednání podpory u starosty města, vizualizace aktivně-zábavního parku a v neposlední řadě zamýšlenou revitalizaci nevyužitých ploch potřebných pro vznik parku.

Na druhém místě se umístili studenti z Obchodní akademie z České Lípy s projektem Čerstvý vzduch z EU do OA. Zaměřili se na využití rekuperačního systému ve škole, který by výrazně zlepšil ovzduší v celé budově. Třetím úspěšným projektem se stal návrh Optimalizace a modernizace učeben pro potřeby výuky staré hudby, který vytvořily studentky z teplické konzervatoře. Studentky vypracovaly návrh na nové vybavení učeben, tak aby v nich bylo možné nejen vyučovat hru na zobcovou flétnu a cembalo, ale také tyto nástroje šetrně skladovat.

Cílem soutěže navrhni projekt je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou fondů EU a kohezní politiky. Dvou až pětičlenné týmy studentů a pedagogů škol bez rozdílu zaměření si samy zvolily téma a navrhly, jak by se evropské finance daly využít k podpoře regionu, ve kterém žijí nebo studují. Autorům se v řadě případů podařilo přiblížit se kvalitou svých návrhů opravdovým projektovým žádostem. Všechny soutěžní projekty musely prokázat kritéria skutečných projektových žádostí o dotace. Regionální část soutěže „Navrhni projekt“ probíhala v termínu od 1. září 2014 do 30. listopadu 2014. Během této doby se přihlásilo celkem 57 soutěžních týmů.  Následující tři měsíce měli vítězové regionálních kol na doladění prezentace a přípravu na finále. Projekty se mohly týkat např. podnikání, dopravy, cestovního ruchu, životního prostředí či dalších skutečných oblastí podpory, a to v jednom či více regionech ČR.