Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy?

10.04.2015

Ve středu 1. dubna 2015 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně debata ze série Národního konventu: Otevřeně o EU. Téma debaty znělo "Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy" a reflektovala odborné závěry kulatého stolu, který proběhl 27. února v Praze. Závěry kulatého stolu můžete nalézt zde.

Úvodní příspěvky pronesli Lukáš Lehotský a Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Daniel Měsíc z Úřadu vlády České republiky a Jan Sádlo z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Lukáš Lehotský kriticky reflektoval závěry pražského kulatého stolu a současnou podobu energetické politiky Evropské unie, která dle Martina Jiruška trpí nejednotností vyplývající ze zásadní rozdílnosti národních energetických politik členských zemí.

Daniel Měsíc poté ve svém příspěvku představil myšlenkový posun evropské energetické politiky, který se odráží v nedávno představené energetické unii. Tu podle zástupce Úřadu vlády České republiky Česká republika podporuje: "Klobouk dolů před Evropskou komisí, která během tvorby nové strategie odvedla skvělou práci. Zvlášť místopředseda Komise Maroš Šefčovič vložil do konceptu energetické unie spoustu energie."

Jan Sádlo z Ministerstva průmyslu a obchodu na Měsíce navázal a blíže představil pozici České republiky. "Pro ČR je v celém konceptu energetické unie nejdůležitější důraz na dokončení vnitřního trhu s energií a další posílení energetické bezpečnosti EU. ČR má implementovaný 3.liberalizační balíček a pravidelně povzbuzuje Komisi, aby jeho implementaci zajistila ve všech členských státech EU." Nakonec konstatoval: "Komise jednoznačně v dekarbonizačních politikách preferuje obnovitelné zdroje energie, ale je to tak, jak to je, v ČR nemáme tak vhodné přírodní podmínky jako například v Německu. Do dalšího vyjednávání konkrétních aktivit při vytváření energetické unie proto dáme na MPO všechno, od toho jsme tady."

Příspěvky hostí následovala živá diskuse, které se zúčastnilo na čtyři desítky posluchačů zejména z řad studentů.