Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jádro, či obnovitelné zdroje? I o tom se hovořilo na konferenci Energetika ve střední Evropě

V Brně se 4. května 2017 konala konference Energetika ve střední Evropě (Region na křižovatce trendů), kterou pořádal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung.

Organizátorům se podařilo propojit akademickou, státní, nevládní i komerční sféru a téma umístit do veřejného prostoru. Dle děkana Fakulty sociálních studií MU, Břetislava Dančáka, je energetika diskutována, probírána, je součástí populárního slovníku a zároveň se stala tématem vládních i evropských jednání. V současné době je to problém, jehož jsme my všichni součástí a musíme se podílet na jeho řešení.

První panel konference se zaměřil na roli jaderné energie v budoucím ekonomickém mixu. Vystoupil zde Petr Závodský, zástupce ČEZ, a.s., který představil Státní energetickou koncepci ČR a hovořil o optimalizovaném scénáři, podle něhož by mělo v roce 2040 pocházet 46 – 58 % energie z jaderné energetiky. Zároveň zmínil, že EU je rozdělena, co se jaderné energetiky týče. 14 zemí jaderné elektrárny provozuje, 14 ne, např. Německo od jaderné energetiky ustupuje (do 2022), Polsko o ní naopak uvažuje. Václav Bartuška, zvláštní vyslanec pro energetickou bezpečnost, nastínil dva hlavní problémy, jež u jaderné energetiky vidí. Jednak jde o ekonomické aspekty, ale mnohem významnější je neuspokojivý stav daného odvětví.  Společnosti, které vyrábějí jaderné reaktory a další komponenty, nejsou často schopny dostát svým závazkům a novým stavbám hrozí velmi dlouhé průtahy a prodražení. Dalším řečníkem byl Severin Fischer z think-tanku  ETH Zürich, který upozornil mj. na vysoké investice, jež jaderná zařízení vyžadují. Většina evropských elektráren byla postavena v 70. – 80. letech 20. století. Tzn., že v příštích dvou dekádách jim vyprší původní životnost, která bude zřejmě o několik let prodloužena. V dalších 5 letech ale evropské státy plánují jen velmi malé investice do těchto zařízení. Jádro ztrácí podíl na trhu a některé členské státy zavírají provozy. Rozhodující budou do budoucna rozhodnutí EU o státní pomoci, společenské preference a národní modely financování.

Ve druhém panelu, nazvaném „Obnovitelé zdroje jako nový základní kámen elektroenergetiky?“, vystoupili Joanna Mackowiak-Pandera z Forum Energii, Martin Černý z Katedry environmentálních studií Filozofické fakulty MU, Tomáš Buzrla ze Solární asociace a Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. Řečníci upozorňovali na nové trendy a fenomény v oblasti energetiky, představili pilotní studie a upozorňovali na potřebu inovativního přístupu při využívání obnovitelných zdrojů. Z příspěvků vyplynulo, že je velmi obtížné něco predikovat a vymýšlet, protože technologický rozvoj je velmi rychlý, dochází ke změnám v uvažování lidí i firem, aktuálně se investuje a bádá v oblasti uchování energie a lidé se obecně k  obnovitelným zdrojům staví pozitivně.

V průběhu závěrečného kulatého stolu se řečníci z České republiky a ze Slovenska zabývali budoucností energetiky v České republice a hledali odpověď na otázku, zda je ČR v tomto ohledu spíše konzervativní, nebo ne.