Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Regional Climate Talks: Potenciál obnovitelných zdrojů v ČR

Dne 5. června 2018 se v brněnské Knihovně Jiřího Mahena konala debata na téma Potenciál obnovitelných zdrojů v České republice. Tato debata byla určena jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost, a pořádala ji organizace Europeum spolu s Eurocentrem Brno a Europe Direct Brno. Se svými příspěvky vystoupili Yvonna Gaillyová, ředitelka ekologického institutu Veronica, Martin Mikeska, vedoucí komunikace za Komoru obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE), a Michal Macenauer, vedoucí projektů v EGÚ Brno.

          Jako první vystoupil Martin Mikeska, který představil, jak velká je ve světě instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů - jednu třetinu tvoří státy EU, druhou státy BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, přičemž dominantní úlohu v tomto hraje zejména Čína). Zdůraznil také, že v posledních pěti letech se zařízení s obnovitelnými zdroji instalují spíše v asijských státech, ve státech Evropské unie tyto instalace poklesly. Nicméně, pokud se v Evropské unii staví nové elektrárny, jsou to skoro vždy elektrárny na bázi obnovitelných zdrojů. Co se týče samotné České republiky, od roku 2014 zde probíhá stagnace a nová energetická zařízení se prakticky nestaví. Ačkoliv zde máme dobré podmínky pro stavbu větrných elektráren, jejich podíl na celkové energii je vůči ostatním zemím EU značně podprůměrný. Pan Mikeska také zmínil připravovanou novelu zákona, která by měla více podpořit všechny obnovitelné zdroje a zdůraznil, že by bylo správné, aby se novými výrobci energie mohli stát hlavně obyvatelé obcí a menší podnikatelé.

            Michal Macenauer představil koncepci limitů využívání obnovitelných zdrojů a zda je vůbec možné v našich podmínkách úplně nahradit tradiční energetické zdroje (nejčastěji uhlí či jádro) těmi obnovitelnými. Dle jeho slov to hypoteticky možné je, jen by to stálo velmi mnoho úsilí. Pan Macenauer hovořil o čtyřech variantách rozvoje, které mohou řešit energetický vývoj do roku 2050. Jedná se nulovou variantu, koncepční a dvě unijní, přičemž jedna unijní klade maximální důraz na úspory a druhá na změnu výrobní základny na nízkoemisní zdroje. Na závěr podotknul, že reálně se tradiční energetické zdroje nedají nahradit úplně, neboť obnovitelné jim nebudou stačit výkonově. Dle analýz by do budoucna mohly obnovitelné zdroje tvořit maximálně 54 % poptávky elektřiny v České republice. Nicméně, velká výhoda využívání obnovitelných zdrojů spočívá především v tom, že se jedná o domácí zdroje, tudíž by Česká republika (nebo jakýkoliv jiný stát využívající OZE) nebyl závislý na dovozu z okolních zemí. A i to by mohlo přispět k větší politické stabilitě.

            Yvonna Gaillyová vystoupila se svým příspěvkem o ekologickém institutu Veronica, který působí jak v Brně, tak v obci jménem Hostětín v Bílých Karpatech. Specifikem této obce je velmi hojné využívání obnovitelných zdrojů, v Hostětíně je např. obecní výtopna na biomasu, moštárna s ekologickou produkcí, solární panely nebo šetrné pouliční osvětlení. Obec získala za svůj přístup k využívání obnovitelných zdrojů řadu ocenění, mj. Energy Globe 2007, a v roce 2010 ji navštívil princ Charles. Hostětín může posloužit jako dobrý vzor i pro jiné obce, které s využíváním obnovitelných zdrojů začínají nebo o tom teprve uvažují.

            Došlo také na dotazy z publika, celá debata skončila polemikou nad tím, jak přesvědčit širokou veřejnost o tom, že obnovitelné zdroje u nás mají potenciál a tudíž bychom do nich měli více investovat. Podle paní Gaillyové je důležité, aby o tom byli nejprve přesvědčeni samotní politici, protože politická rétorika má velký vliv na občany. Pan Macenauer zdůraznil argument týkající se negativního dopadu činnosti člověka na klimatické změny. Podle něj by bylo také dobrým řešením ukázat lidem dostupné zdroje seřazené podle emisí CO2 a skutečných nákladů včetně započítaných externalit, potom by si lidé  vybrali ty zdroje, které považují v danou chvíli za nejlepší. Pan Mikeska nakonec zmínil, že je velmi důležitá také férová informovanost občanů o dostupnosti obnovitelných zdrojů.