Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V úterý 9. října se v prostorách Knihovny Jiřího Mahena konala akce pro studenty středních škol, na které měli možnost vyzkoušet si, jak probíhají jednání dvou institucí Evropské unie, a to konkrétně Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Studenti se vžili do rolí představitelů států a europoslanců a debatovali o směrnici zabývající se redukcí plastových výrobků na jednotném evropském trhu (vycházející z reálné směrnice navržené Evropskou komisí). Postupně absolvovali tři bloky jednání, ve kterých museli hájit stanoviska svých států či evropských politických frakcí. Stejně jak je tomu i ve skutečnosti, ani zde nebyla vyjednávání vždy jednoduchá a studenti tak museli ukázat své argumentační a předsvědčovací schopnosti, stejně jako schopnost přijímat kompromisní řešení a uzavírat koalice.

 

Na třetím, společném jednání Rady EU a Evropského parlamentu, se nakonec hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které studenti navrhli, a poté proběhlo hlasování o finální verzi navržené směrnice. Návrh byl přijat všemi europoslanci, nicméně Rada finální verzi zamítla - na schválení chyběl pouhý jediný hlas některého členského státu. Na tomto příkladě mohli studenti vidět, že i jeden jediný hlas může mít při rozhodování evropské legislativy velkou váhu.

 

Po tomto hlavním bodě akce se mladí účastníci opět vrátili do svých původních roli středoškolských studentů a měli možnost zapojit se do diskuze se třemi odborníky, a to konkrétně s Janem Vitulou, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje, Martinem Hrabálkem, vysokoškolským pedagogem, a Lucienem Rozprýmem. Studenti se zajímali například o potenciální dopady czexitu, migrační krizi, současnou situaci ohledně brexitu nebo vyjednávání na úrovni evropských institucí v praxi. Mimo témata Evropské unie se také ptali na to, jak si nejlépe vybrat vysokou školu či budoucí kariéru a jak nejlépe rozvíjet své jazykové dovednosti.

 

Nejlepší účastníci získali hodnotné ceny a budou mít možnost zúčastnit se čtyřdenního modelového zasedání institucí EU v Brně, které se uskuteční ve dnech 6. až 9. prosince 2018.