Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský rok železnice 2021

07.01.2021

Rok 2021 se stal Evropským rokem železnice. Zjistěte víc!

Zelená dohoda pro Evropu učinila ústředním prvkem tvorby politik EU udržitelnost. Doprava produkuje čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů v EU, a je tudíž jasné, že v budoucí skladbě druhů dopravy v Unii musí klíčovou úlohu hrát železnice, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Právě proto Komise navrhla, aby byl rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice, což je v souladu s odhodláním EU postavit se do čela úsilí o snižování emisí skleníkových plynů.

A proč zrovna tento rok? Rok 2021 bude prvním celým rokem, v němž budou pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého železničního balíčku prováděna v celé EU. Rok 2021 rovněž přináší několik důležitých výročí v železniční dopravě: 20. výročí prvního železničního balíčku, 175. výročí historicky prvního železničního spojení mezi dvěma hlavními městy EU (Paříž-Brusel) a také 40 let TGV a 30 let ICE.

Více informací k iniciativě naleznete zde: https://europa.eu/year-of-rail/index_cs