Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Aktuální nabídka podpory pro rozvoj environmentálního vzdělávání a osvěty

02.06.2009

MŽP a SFŽP ČR vyhlásily 29. května 3. výzvu pro podávání žádostí do programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí. Žádosti je možné podávat do 24. července 2009.  

 

SFŽP

 

Cílem programu č. 2 (v rámci Příloh III Národních programů) je podpora rozvoje místních, regionálních a národních sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center na území České republiky podporou jejich společné koordinace, výměny zkušeností, propagace apod. a dále podporou vytváření a realizace vzdělávacích programů a poradenství. O podporu je možné žádat na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, poradenství realizované osobně v poradnách i distančně (internetové poradny, zelené linky, rubriky v periodicích), koordinaci v rámci sítě, společnou medializaci v rámci sítě, kapacitní rozvoj apod. Pro výzvu je alokováno 15 milionů Kč.

Cílem programu č. 3 (v rámci Příloh III Národních programů) je podpora realizace inovativních tematických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit v rámci EVVO a environmentálního poradenství. O podporu je možné žádat na realizaci vzdělávacích a osvětových programů a aktivit, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací (studií) zaměřených na ekologickou tématiku, na koordinaci významných národních a mezinárodních projektů a programů realizovaných v ČR. Pro 3. výzvu je alokováno nejvýše 10 milionů Kč.

Harmonogram 3. výzvy (platí pro oba programy)
Vyhlášení 29. 5. 2009
Ukončení přijímání žádostí 24. 7. 2009, 12,00 hod
Zpracování a posouzení žádostí do 11. 9. 2009
Projednání Radou SFŽP a rozhodnutí ministra,
zveřejnění výsledků září 2009
Rozesílání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavírání smluv říjen 2009

 

Další informace naleznete na http://www.sfzp.cz/clanek/193/902/aktualni-nabidka-podpory-pro-rozvoj-environmentalniho-vzdelavani-a-osvety/