Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Granty Evropského parlamentu na rok 2010

Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu zveřejnilo grantovou výzvu na předkládání projektů pro rok 2010. Podávání projektů je do 1. září 2009.

    logo Evropský parlament                   granty 2010 Evropsky parlament

Letos v červnu 2009 Evropané volili do Evropského parlamentu své zástupce. Nový parlament tak v příštích pěti letech bude zastupovat téměř půl miliardy evropských občanů. Zvolení zástupci jsou jejich hlasem. Evropský parlament je velmi významným hráčem v evropském legislativním a rozhodovacím procesu: zabývá se jak kvalitou potravin, tak kvalitou ovzduší, bezpečností hraček našich dětí, ale i celou řadou dalších otázek.

 

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Evropské unii záleží na společných hodnotách jakými jsou solidarita a sociální spravedlnost. I Lisabonská strategie usiluje o pozitivní dopad na snížení chudoby do roku 2010.

V rámci zmíněného kontextu by se předkládané projekty měly zaměřit na zvýšení povědomí o úloze Evropského parlamentu a jeho fungování, a zvýšení zájmu veřejnosti i její účasti v rozhodovacím procesu.

Spolufinancovány budou projekty nekomerční povahy ve třech základních tématech:

  • televize (až 60% nákladů: 50 - 300 tisíc eur),
  • rádio (až 70% nákladů: 10 - 70 tisíc eur) a
  • internet (až 75% nákladů: 5 - 250 tisíc eur) .

Realizace projektů může být zahájena nejdříve 1.1.2010 a ukončena nejpozději 30.4.2011.

Žádosti o grant je možné předkládat do 1. září 2009 do 12:00 hod.

Oficiální text grantové výzvy, jakož i formuláře žádostí se všemi přílohami naleznete ZDE.