Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Aktuálně

Společný workshop pro potenciální žadatele v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-pl/spoluprace-na-krajske-urovni-21785/, 24.02.2011
 Dne 9. března 2011 pořádá Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát ve spolupráci s KÚ Královéhradeckého kraje a KÚ Pardubického kraje společný workshop...

Konference Vojenské památky a cestovní ruch (Revitalizace KUKS)

http://www.revitalizacekuks.cz/, 14.02.2011
Konference Vojenské památky a cestovní ruch s podtitulem zbraně, bunkry, pevnosti, která se bude konat ve dnech 17.-18. března 2011 v KC Aldis v Hradci Králové.

Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/32&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en, 25.01.2011
Nově přijatý právní předpis Evropské unie ujasňuje práva pacientů na přístup k bezpečné a kvalitní zdravotní péči a proplácení vynaložených nákladů v zemích EU. Pacienti cestující do...

Čeští dobrovolníci mění svět

http://www.mladezvakci.cz/aktuality/cesti-dobrovolnici-meni-svet/, 12.01.2011

Plán výzev OPŽP pro rok 2011

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1565/plan-vyzev-opzp-pro-rok-2011/, 03.01.2011
 Na webu SFŽP je zveřejněn aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z OPŽP pro jednotlivé prioritní osy. Předběžný plán je dostupný na webových stránkách.  

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

http://www.sfzp.cz/clanek/193/1541/podpora-ozdravnych-pobytu-deti-z-oblasti-se-zhorsenou-kvalitou-ovzdusi/, 01.12.2010
Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Školy se mohou hlásit do soutěže mladých evropských překladatelů

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1082_cs.htm, 07.09.2010
Soutěž pro studenty středních školy - soutěž mladých evropských překladatelů za rok 2010.

Pozvánka na cyklus seminářů - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

http://www.sfzp.cz/clanek/193/1490/cyklus-seminaru-jak-ziskat-dotaci-na-projekt-pro-zlepseni-kvality-ovzdusi-a-snizeni-emisi-zacina-tento-ctvrtek/, 01.09.2010
Možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 2   Semináře se konají v průběhu měsíců září a října 2010.&nbs

Semináře Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

http://www.sfzp.cz/sekce/246/286/seminare-obnovitelne-zdroje-energie-a-jejich-povolovani/, 30.08.2010
V průběhu září se uskuteční semináře pod názvem Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování, které jsou spolufinancované Operačním programem Životní prostředí. 

Soutěž o logo Evropského institutu pro rovnost žen a mužů

http://www.eige.europa.eu/cs/logo, 26.08.2010
Institut EIGE zahajuje soutěž o logo a dává příležitost všem studentům grafických oborů a všem tvořivým jedincům žijícím v kterémkoli členském státě Evropské unie, aby projevili svůj...
Počet nalezených článků: 301
|
Zobrazeny články od  201 do 210