Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Aktuálně

Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje

14.03.2011
Řádné fungování zdravotnických zařízení v regionu je jednou z nejvyšších priorit vedení Královéhradeckého kraje.

Ohlédnutí za konferencí Evropské dotace pro obce v Pardubicích

04.03.2011
Dne 1. března 2011 proběhla v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje konference s názvem Evropské dotace pro obce, v rámci které byly představeny celkem tři programy, ze...

Úvod do výukové simulace Evropa 2045 - Hradec Králové

04.03.2011
Pozvánka na školení "Úvod do výukové simulace Evropa 2045"    

Společný workshop pro potenciální žadatele v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-pl/spoluprace-na-krajske-urovni-21785/, 24.02.2011
 Dne 9. března 2011 pořádá Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát ve spolupráci s KÚ Královéhradeckého kraje a KÚ Pardubického kraje společný workshop...

Konference Vojenské památky a cestovní ruch (Revitalizace KUKS)

http://www.revitalizacekuks.cz/, 14.02.2011
Konference Vojenské památky a cestovní ruch s podtitulem zbraně, bunkry, pevnosti, která se bude konat ve dnech 17.-18. března 2011 v KC Aldis v Hradci Králové.

Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/32&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en, 25.01.2011
Nově přijatý právní předpis Evropské unie ujasňuje práva pacientů na přístup k bezpečné a kvalitní zdravotní péči a proplácení vynaložených nákladů v zemích EU. Pacienti cestující do...

Čeští dobrovolníci mění svět

http://www.mladezvakci.cz/aktuality/cesti-dobrovolnici-meni-svet/, 12.01.2011

Plán výzev OPŽP pro rok 2011

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1565/plan-vyzev-opzp-pro-rok-2011/, 03.01.2011
 Na webu SFŽP je zveřejněn aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z OPŽP pro jednotlivé prioritní osy. Předběžný plán je dostupný na webových stránkách.  

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

http://www.sfzp.cz/clanek/193/1541/podpora-ozdravnych-pobytu-deti-z-oblasti-se-zhorsenou-kvalitou-ovzdusi/, 01.12.2010
Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Školy se mohou hlásit do soutěže mladých evropských překladatelů

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1082_cs.htm, 07.09.2010
Soutěž pro studenty středních školy - soutěž mladých evropských překladatelů za rok 2010.
Počet nalezených článků: 324
|
Zobrazeny články od  221 do 230