Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Královéhradecký kraj se prezentoval na semináři evropských regionů v Bruselu

15.04.2013

Dne 26. března 2013 se v objektu Výboru regionů v Bruselu konal seminář evropských regionů v rámci mezinárodního projektu Equity Action. Kromě zástupců evropských regionů a národních ministerstev se semináře účastnili zástupci Evropské komise, Výboru regionů, organizace EuroHealthNet a mnoha dalších organizací a institucí. Za Královéhradecký kraj, který je jediným českým regionem přímo zapojeným do tohoto projektu, se semináře účastnil Ing. Roman Klíma z oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celkem se do jednotlivých aktivit semináře zapojilo více než 120 účastníků.

Součástí semináře byl i „Equity Action market place“. Jednalo se o informační tržiště, kde zástupci všech 29 evropských regionů, zapojených do projektu, měli možnost prezentovat výsledky své dosavadní práce v rámci projektu. Ing. Klíma na informačním stánku Královéhradeckého kraje a zároveň i České republiky prezentoval zpracovaný dokument „Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje“, dále prezentoval prostřednictvím informačních materiálů a letáků vybrané subjekty z Královéhradeckého kraje, působící ve zdravotnické a sociální oblasti včetně výstupů jejich doposud realizovaných projektů a rovněž prezentoval samotný region Královéhradeckého kraje.

O stánek Královéhradeckého kraje a České republiky, který byl svým rozsahem největší v rámci všech regionů a evropských zemí, byl mezi účastníky semináře značný zájem. Kromě velkého počtu zahraničních účastníků ho navštívili i někteří čeští zástupci Výboru regionů a rovněž zástupci několika českých regionů, působících v danou dobu v Bruselu.

Seminář Equity Action s mottem „Zdraví jako determinant pro růst“ měl následující 4 cíle:

  1. Poskytnout účastníkům příklady regionálních postupů a politik, jejichž cílem je řešit nerovnosti v oblasti zdraví.
  2. Ukázat, jak mohou regiony využívat strukturální fondy EU pro projekty, které řešením hlavních faktorů ovlivňujících zdraví zvyšují spravedlnost v oblasti zdraví.
  3. Stimulovat sdílení a výměnu znalostí a zkušeností mezi účastníky z celé EU.
  4. Inspirovat účastníky k jednání v rámci vlastních regionů za účelem dosažení větších rovností v oblasti zdraví.

Během semináře byl poprvé představen on-line nástroj „Structural Funds Guidance tool for Health Equity“ - viz http://fundsforhealth.eu, který začal poskytovat praktické informace o strukturálních fondech EU a také začal představovat návrhy, jak mohou být tyto fondy lépe využity pro dosažení větších rovností v oblasti zdraví v rámci celé EU. Postupně budou do tohoto nástroje začleňovány další funkce.

Seminář podpořil pan Dave Wilcox, členVýboru regionů a DG SANCO. Další informace o semináři - viz http://www.health-inequalities.eu/HEALTHEQUITY/EN/events/regional_workshop.

Více o projektu Equity Action – viz http://zdravotnictvi.kr-kralovehradecky.cz.

 

Fotogalerie