Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Na výlet do hlavní města Evropské unie se mohou těšit studentky Gymnázia Moravská Třebová

18.04.2013

Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ - tak zněla výzva, která stála před studenty, jenž přijeli ve středu 17. dubna do Hradce Králové. Na pomyslné startovní čáře nakonec stálo deset statečných dvoučlenných týmů, v němž jeden člen přijal funkci ministra průmyslu některého členského státu EU a druhý hájil pozici europoslance.

Předmětem simulace, se kterým se studenti měli během svých jednání vypořádat, byla Mezinárodní úmluva o dodržování pravidel duševního vlastnictví ACTA. Loňské mohutné protesty proti přijetí této listiny napříč celou Evropou nenechávaly nikoho na pochybách, že se bude jednat o téma navýsost konfliktní. Nejinak tomu bylo i v průběhu samotné soutěže. Od počátku bylo sice jasné, že odsouhlasení dokumentu ve stávající podobě, bude pravděpodobně neprůchozí, přesto se ministři i europoslanci shodovali, že práva autorů je nutné chránit. Lišili se však především v pohledu jakým způsobem.

Evropská komise složená ze zástupců sítě Eurocenter a Europe Direct předložila studentskému Evropskému parlamentu návrh na přijetí listiny ACTA. Jak se brzy ukázalo, europoslanci měli k její podobě hned několik zásadních výhrad, které zabránily jejímu přijetí hned v prvním čtením. Během dlouhého jednání doznala listina velkých změn v podobě pozměňovacích návrhů, díky nimž mohla být nakonec parlamentem odsouhlasena. Upravenou verzí se následně zabývala studentská Rada ministrů, která se vyjádřila ve shodě s parlamentem, že v původní verzi je pro členské státy nepřijatelná. Avšak ani se všemi změnami provedenými parlamentem nebyla spokojená, přidala proto své vlastní nápady a odeslala návrh zpět na půdu parlamentu. Ten, vědom si skutečnosti, že Rada bude o návrhu hlasovat jako o celku, přistoupil pouze k dílčím změnám. Opatrná úprava byla nakonec přijatelná pro obě instituce a jednání tak došlo ke zdárnému konci. Dohodovacího výboru nebylo tedy  třeba.

Nelehký úkol však v této chvíli ještě čekal na odbornou porotu, která se musela vypořádat s výběrem vítězů. Celou situaci komplikoval fakt, že všichni studenti byli na jednání pečlivě připraveni a svých rolí se zhostili jako zasloužilí politici. Pravidla však mluvila jasně: „Odměněny mohou být pouze tři nejlepší týmy“. Porotci nyní věděli, že hledají takovou dvojici, jejíž výkon byl nejvíce vyvážený. Po dlouhé diskuzi byl zvolen tým z Gymnázia Moravská Třebová ve složení Klára Pustinová a Zdenka Šunková. Na druhém místě skončil tým z Gymnázia Svitavy zastoupený Evou Prudilovou a Jakubem Malým. A bronzovou pozici obsadila dvojice z Integrované střední školy v Moravské Třebové s Miroslavem Mirgou a Liborem Marvanem.

Výherkyně se mohou těšit na letecký zájezd do Bruselu věnovaný Zastoupením Evropské komise v České republice. Ostatní výherci byli odměněni věcnými cenami. Všichni soutěžící získali certifikát o absolvování simulace.

 

 

Fotogalerie