Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

20.08.2013

Téměř čtvrtina lidí do 25 let je v Evropské unii bez práce. Ve Španělsku či Řecku je to pak už dokonce polovina, zatímco v Česku „jen“ pětina. Uvozovky jsou zde ale rozhodně na místě – s nezaměstnaností se potýkají totiž nejen mladí. Ke zlepšení situace se snaží přispět projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který podporuje konkurenceschopnost na trhu práce tím, že poskytuje vzdělávání praktickou formou přímo v oboru.

Nedostatečná praxe bývá jednou z hlavních příčin, proč je uchazeč o práci odmítnut mnohdy ještě před samotným pohovorem. S touto situací se rozhodl bojovat projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který je největší svého druhu v České republice a úspěšně zajistil další praxi již 2 000 osobám prostřednictvím odborné stáže. Dalších 1 641 stážistů pak aktuálně na stáž dochází. „Zájem o stáže je opravdu velký, a to jak ze strany uchazečů, tak i ze strany poskytovatelů stáže. Od začátku projektu jsme po celé republice zajistili již 3 646 stáží u 1 365 poskytovatelů.“ uvádí PhDr. Kateřina Šímová, hlavní manažerka projektu.


Nejvíce stáží probíhá v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a také v Praze. Jak potvrdilo již 250 stážistů, díky účasti v projektu jim bylo přímo poskytovatelem stáže nabídnuto zaměstnání, případně externí spolupráce. Lze ale předpokládat, že reálně zaměstnání získalo díky projektu mnohem více lidí.

„Zlepšení stávající situace na trhu práce je přímo nutností, zvláště u skupin, které jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněny, ať už se jedná o absolventy škol nebo například osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce nebo dlouhodobě nezaměstnané. Proto náš projekt zaměřujeme zejména na ně.“ dodává Šímová. 2 000 absolventů Jubilejní 2 000. stážistkou, která úspěšně ukončila tuto formu vzdělávání a získala certifikát Europass – doklad o stáži, je právě maminka po rodičovské dovolené Pavla Mikuličová. „Každá matka ví, jak je v dnešní době obtížné skloubit mateřskou péči a kariéru. Navíc po dlouhé době doma s dětmi může člověk získat pocit, že je mimo společenské dění, což na sebedůvěře nepřidá. Právě proto si myslím, že znovu se zapojit do běžné praxe a kolektivu ve firmě je důležitým krokem. Jsem ráda, že se mi to prostřednictvím projektu Stáže ve firmách podařilo,“ komentuje svůj postoj tato stážistka, která absolvovala stáž na pozici asistentka/recepční. Na výběr mají uchazeči o stáž v tuto chvíli více než 97 pozic (tzv. šablon stáží). V nabídce profesí je celé spektrum oborů, např. Elektrotechnika; Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch; Sociální služby; Zdravotnictví; Strojírenství; Stavebnictví aj. Nezávazná registrace do projektu je možná na www.stazevefirmach.cz, kde je k dispozici mimo jiné katalog nabízených stáží. Pro více informací lze v pracovní dny využít také bezplatnou informační linku 800 77 99 77.


O projektu:

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí běží od června 2012 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Aktuálně má projekt za sebou již 11 měsíců od spuštění informačního systému ASAP (přes který probíhá registrace do projektu) a více než 9 měsíců od zahájení prvních stáží. Výstupem projektu bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží. Cílem projektu je poskytnout stáž 5 000 stážistů a také navrhnout kroky pro zakotvení stáží ve firmách do české legislativy.


Průběh stáže: Podmínky stáže jsou koncipovány tak, že stážisté nemají nárok na mzdu (stáž je jejich vzděláváním), avšak nepřichází o státní příspěvky, jež by jim příslušely i pokud by se stáže v rámci projektu neúčastnili. Stážistům je hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné a ubytování. Firmám jsou za stážistu uhrazeny fixní náklady na stáž (definované šablonou stáže). Pro stážistu je pak nepochybně velkou výhodou také to, že je mu vždy přidělen mentor, který dohlíží na plnění zadaných úkolů a zajišťuje odbornou konzultaci. Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené, registrace do systému je přitom pro všechny zájemce bezplatná a nezávazná. Po absolvování stáže získá stážista kromě nových dovedností také certifikát Europass – doklad o stáži.