Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak na mezinárodní spolupráci škol poradí seminář na východě Čech

14.03.2014

Vzdělávací instituce od mateřinek po univerzity stále častěji usilují o navázání zahraniční spolupráce se školami nejen jinde v Evropě, ale i po celém světě. Není divu, tento trend školám i jejím žákům přináší velkou řadu nových možností formálního i neformálního vzdělávání. Krom zlepšení jazykových znalostí a bourání jazykových a kulturních bariér u žáků i jejich pedagogů, taková spolupráce může skvěle sloužit k vzájemné výměně zkušeností, učitelům může umožnit hostování na škole v zahraničí, dává příležitost k výměnným studijní pobytům žáků, ale i k realizaci společných vzdělávacích projektů.

O tom, že mezinárodní spolupráce je určena pro všechny typy škol a pomáhá prolomovat nejrůznější bariéry svědčí i projekt Mateřské, základní a praktické školy Daneta s.r.o. v Hradci Králové, který předloni společně realizovaly děti s postižením ze Slovenska a České republiky. Projekt, který byl inspirován dětskou knihou od Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce: Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech" byl založen na speciálně terapeutických metodách práce s žáky s mentálním a kombinovaným postižením a dal vzniknout 10 příběhům o pejskovi a kočičce, které společně vytvořili žáci obou škol. „V průběhu spolupráce vzniklo mnoho dalších výstupů - logo a prapor projektu, vánoční pohlednice, panenky z vlny, ale i řada textů o partnerské zemi, deník pejska a kočičky a dokonce i česko-slovensko-anglický ilustrovaný slovníček, který jsme dále využili při výuce anglického jazyka“ doplňuje výčet aktivit realizátor projektu Josef Suchánek. Projekt, který  získal ocenění za nejlepší projektu roku 2012 tak dokazuje, že pro mezinárodní spolupráci neexistují žádná omezení a je tak přístupná všem.

„Podpora zahraniční spolupráce škol a získávání zkušeností v zahraničí jsou oblasti, které Evropská unie dlouhodobě podporuje. I proto jsme se rozhodli uspořádat pro školská zařízení v Královéhradeckém a Pardubickém kraji seminář, který představí možnosti financování zahraničních partnerství škol a dalších mezinárodních projektů“ uvádí vedoucí Eurocentra Hradec Králové, Renata Černilovská. Na semináři se zájemci dozví například o možnostech spolupráce s německými školami, které podporuje Česko-německý fond budoucnosti, ale i dalších příležitostech, které nabízí Visegrádský fond, EHP a Norské fondy, nebo většině dobře známý evropský program Erasmus+. Seminář se uskuteční v Pardubicích ve středu 26. března a je, stejně jako veškeré další akce Eurocenter, pro účastníky zdarma.