Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak na peníze pro školy, poradil seminář Podpora mezinárodní spolupráce škol

31.03.2014

Je možné finančně pomoci projektu naší školy? Chceme s kolegy navštívit partnerskou instituci v Německu, můžeme zažádat o dotaci? Rádi bychom pozvali studenty z jiné země na návštěvu našeho gymnázia, lze získat příspěvek? Tyto a mnohé další otázky diskutovali zástupci škol, kteří se scházeli na semináři, jenž právě začínal v Pardubicích poslední březnovou středu.

Akci s názvem Podpora mezinárodní spolupráce škol zde spolupořádala Eurocentra Pardubice a Hradec Králové. Byla určena pro všechny stupně české vzdělávací soustavy.
Zajímavý program složený z představení čtyř dotačních titulů dával dopředu tušit, že svou pestrou skladbou osloví mnohé zájemce, přesto však nakonec počet účastníků nakonec předčil i ty nejodvážnější představy organizátorů.
Jako první byl představen program Erasmus+ prostřednictvím pana Petra Chaluše z Domu zahraniční spolupráce. Návštěvníci se díky němu mohli přesvědčit, že se jedná o velmi široký program, ze kterého si může najít to „své“ patrně každá vzdělávací instituce, stejně jako jednotlivec. Mimo mnohé užitečné informace, přednášející upozornil, že do konce měsíce dubna, je možné podávat žádosti v rámci širokého spektra aktivit. Po tomto termínu už bude další uzávěrka až po několika měsících.
Paní Katarína Kukurová z téže instituce představila zájemcům možnosti financování z Norských fondů a fondů EHP, které jsou určené na podporu spolupráce škol a stipendia. Vysvětlila, jaké aktivity je možné z těchto peněz podpořit a čeho se při psaní žádosti vyvarovat.
Druhá polovina programu byla věnována informacím o prostředcích z Mezinárodního Visegrádského fondu, který si klade za cíl usnadnit spolupráci mezi členskými zeměmi. Zástupkyně tohoto fondu paní Dana Pekaríková zmínila možnosti, za kterých lze čerpat finance na školní aktivity a představila příklady dobré praxe, jenž posloužily i jako inspirace.
Celý program uzavřela paní Eva Winklerová z Česko – německého fondu budoucnosti. Svůj příspěvek zaměřila především na informace pro školy, které uvažují o navázání spolupráce s německými partnery. Vysvětlila i postup, kterým prochází každá žádost a upozornila na právě probíhající nabídky.
Ohlasy účastníků dávaly tušit, že spokojenost není jen na straně organizátorů. Zástupkyně pardubického gymnázia Alena Novotná při svém odchodu s úsměvem ohlašovala: „Mám v hlavě několik projektů. Teď už jen zbývá vybrat jeden finální, do jehož realizace se s kolegy pustím“. Ocenila nejen všechny zveřejněné informace, ale i příležitost osobního setkání se zástupci programů a získání jejich kontaktů. „Vzhledem k náročnosti sepsání žádosti, ty kontakty určitě využiji“, uzavřela při svém odchodu.
Za organizátory jen zbývá poděkovat za hojnou účast a vyjádřit naději, že se u podobného semináře setkáme i někdy v budoucnu.

Prezentace ke stažení:

Erasmus+   (ve formátu PDF, 453 KB) Petr Chaluš, Dům zahraniční spolupráce
Spolupráce škol a stipendia - Norské fondy a fondy EHP
(ve formátu PDF, 545 KB)
Katarína Kukurová, Dům zahraniční spolupráce
Visegrádský fond (ve formátu PDF, 435 KB)
Dana Pekaríková, Visegrádský fond
Česko - německý fond budoucnosti - podpora spolupráce v oblasti mládeže (ve formátu PDF, 1,23 MB)
Ewa Winklerová, Česko - neměcký fond budoucnosti

Fotogalerie