Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise schválila České republice dva operační programy

05.05.2015

Novými operačními programy, schválenými pro období 2014-2020, jsou operační program Životní prostředí a operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Operační program Životní prostředí bude nástrojem provádění národních environmentálních strategií a bude sloužit ke zkvalitnění života a ke zvyšování účinnosti využívání přírodních zdrojů. Hlavními oblastmi podpory jsou zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; odpady a materiálové toky; ekologické zátěže a rizika ochrany a péče o přírodu a krajinu; a podpora energetických úspor.

Operační program Životní prostředí bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti a celkem rozdělí 2,6 miliardy EUR (asi 72 miliard Kč). Řídícím orgánem tohoto projektu je Ministerstvo životního prostředí a dohled nad programem bude vykonávat Monitorovací výbor.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměří na podporu znalostní ekonomiky a posílení výzkumných činností podniků. Cílovými oblastmi jsou podpora výzkumu a inovací; podpora podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků; podpora energetické účinnosti a účinnosti zdrojů v malých a středních podnicích a podpora nízkouhlíkových technologií; podpora v odstraňování překážek v klíčových infrastrukturách; a podpora lepšího přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se řadí k největším programům, bude mít rozpočet necelých 8 miliard EUR (asi 116 miliard Kč), z čehož 4,3 miliard EUR bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho řízením je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.