Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský týden regionů a měst 2016 v Hradci Králové

27.07.2016

V období od září do prosince pořádají v rámci „Evropského týdne regionů a měst 2016“ (Open Days) zainteresované regiony a města místní akce pod heslem „Evropa v mém regionu, Evropa vmém městě“. Díky této akci se každoročně koná na 350 místních akcí ve více než 30 zemích, kterých se odhadem účastní 200 000 lidí a 2 000 politiků a expertů v roli řečníků. Při této příležitosti Královéhradecký kraj pořádá regionální seminář, jenž se bude konat 13. září 2016 v Hradci Králové. Letošní ročník bude zaměřen na téma „Pakt starostů a primátorů – proč se připojit k paktu?“.

 

Evropský týden regionů a měst je událostí, jenž každoročně pořádá společně Evropský výbor regionů a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise. Koná se v Bruselu po dobu čtyř dnů a je zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti ekonomického rozvoje, přeshraniční spolupráce a regionálních inovací na úrovni měst a regionů. Zájemci o partnerství Evropského týdne regionů a měst 2016 v daném roce musí vytvořit konsorcium skládající se z různých přeshraničních regionů a měst a uvést společný projekt často zaměřený jak na evropské strukturální a investiční fondy, tak i na další programy EU. Ten pak prezentují během jednoho ze čtyř podzimních dnů v Bruselu. Na základě toho každý daný region či město zkonsorcia vytvoří lokální seminář. Královéhradecký kraj si pro tento ročník připravuje seminář na téma Pakt starostů a primátorů.

Pakt starostů a primátorů svádí dohromady tisíce místních i regionálních samospráv, jež se dobrovolně zasazují o implementaci cílů EU v oblasti klimatu a energetiky na svém území. Pakt byl Evropskou komisí ustaven při podpisovém ceremoniálu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu dne 15. října 2015. Signatářská města se zavázala přijmout akční plány, které by napomohly splnit cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % a přijmout společný přístup k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně. Aby své politické závazky promítly do praktických opatření a projektů, signatáři Paktu musí především vypracovat bilanci základních emisí a posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu, taktéž se zavázaly, že do dvou let od dne přijetí rozhodnutí místním zastupitelstvem předloží akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ve kterém budou vymezeny plánované klíčové aktivity a opatření.

Regionální seminář konaný v Hradci Králové je primárně určen pro starosty a primátory měst a obcí, jimž bude za pomocí odborníků představena celá iniciativa Paktu a způsoby, jak se k němu připojit. Dalším bodem bude seznámení starostů a primátorů s možnostmi čerpání finančních prostředků na aktivity paktu a seznámení se strategií EU v této oblasti. Seminář je rovněž vhodný pro organizace, a místní a regionální agentury ve vztahu k oblasti klimatu a energetiky, stejně tak jako pro širokou veřejnost.

Seminář se bude konat v úterý 13. září v Hradci Králové od 10:00 do 14:00 na KÚ Královéhradeckého kraje: Pivovarské náměstí 1245, sál Zastupitelstva. Pro více informací můžete kontaktovat Reného Příhodu na mailu: rprihoda@kr-kralovehradecky.cz či telefonicky +420607068665.

Více informací k Paktu starostů a primátorů zde.