Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V průběhu letních prázdnin děti poznávaly Evropu

24.08.2016

V letních měsících probíhaly dětské příměstské tábory a koordinátorky Eurocentra Pardubice a Hradec Králové byly u toho prostřednictvím Evropských dnů, které se konaly ve dnech 18. 7. a 2. 8. v Pardubicích a 19. 7. a 4. 8. v Hradci Králové.

Koordinátorky Eurocentra Pardubice a Hradec Králové byly požádány o spolupráci na dětských příměstských táborech v průběhu letních prázdnin 2016, přičemž se jednalo o letní tábor organizace Děti sportu z.s.. Příměstské tábory se konaly na dvou místech současně, konkrétně v ABC klubu v Pardubicích a v SPŠ, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové. Cílem Evropských dnů v rámci konání těchto táborů bylo seznámit předškolní děti a žáky I. a II. stupně ZŠ s evropskou problematikou, a to hravou formou, tedy především prostřednictvím různých her a soutěží. Koordinátorky připravily celkem deset stanovišť pro starší žáky ve věku 7-15 let a pět stanovišť pro předškolní děti ve věku 3-6 let. Po rozdělení do družstev měly děti za úkol obejít všechna připravená stanoviště a splnit úkoly, za které mohly získat určitý počet bodů.

Na seznamu nachystaných stanovišť tak nechybělo skládání velkého dětského puzzle s mapou Evropy, evropské pexeso s památkami a vlajkami evropských zemí, scrabble, křížovky a pohádkové kvízy, malování evropských vlajek, poznávání evropské kuchyně, jazyků a hlavních měst či společné evropské měny euro. Děti se tak dozvěděly zajímavé informace o jednotlivých evropských zemích a poznaly tak jejich rozmanitost.

Na konci Evropských dnů byly všechny body sečteny a koordinátorky vyhlásily nejlepší soutěžní týmy, které si domů odnesly sladké odměny a další drobnosti s evropskou tematikou.

Evropského dne v rámci konání letních táborů organizace Děti sportu z.s. se zúčastnilo celkem 310 dětí a dle jejich reakce se Evropské dny zdařily. Eurocentra Pardubice a Hradec Králové tímto děkují všem zúčastněným a již nyní se těší na další tábory v létě 2017!