Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Studenti v Plzni zasedli do lavic Evropského parlamentu

Projekt "Staň se na den poslancem Evropského parlamentu" - simulace jednání v Evropském parlamentu pro studenty středních škol

24.11.2010
Tři regionální Eurocentra - Plzeň, Karlovy Vary a České Budějovice se spojily, aby mohla být uskutečněna simulace Evropského parlamentu (dále jen EP) pro studenty středních škol. V pondělí 22. listopadu 2010 proběhl v Zastupitelském sále Magistrátu města Plzně již druhý ročník projektu „Staň se na den poslancem Evropského parlamentu", který se konal pod záštitou poslance EP Ing. Oldřicha Vlasáka. Letošním tématem studentské simulace se stala Evropská občanská iniciativa, která je nově zavedena Lisabonskou smlouvou.

Fotodokumentace z akce.
 1. místo
(Gymnázium a OA Mariánské Lázně)
Jan Dipold (poslance), Pavla Humlová (první asistentka), Simona Čapková (druhá asistentka)
2. místo
(Gymnázium Stříbro)
Tomáš Konečný (poslanec), Jana Holevová (první asistentka), Eliška Pomyjová (druhá asistentka)
 3. místo
(Masarykovo gymnázium Plzeň)
Petr Hladík (poslanec), David Lašek (první asistent), Jiří Tuháček (druhý asistent)

 

V pondělí 22. listopadu zasedli studenti středních škol z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje do lavic Evropského parlamentu (EP) a prostřednictvím jednání EP si na den vyzkoušeli roli poslanců a jejich asistentů. Nejednalo se však o skutečné jednání EP, ale o simulaci zasedání EP, které se konalo v Zastupitelském sále Magistrátu města Plzně pod záštitou poslance EP Ing. Oldřicha Vlasáka. Odměnou vítěznému týmu tří studentů bude návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku, kterou do projektu věnoval europoslanec Ing. Oldřich Vlasák. 

O vítězném týmu rozhodla odborná porota v jejímž čele stanul Ing. Ondřej Mátl (asistent europoslance Oldřicha Vlasáka), dále zástupkyně Eurocenter Mgr. Petra Čechová (vedoucí Eurocentra České Budějovice) a předseda Evropského palamentu mládeže v ČR Bc. Martin Šindelář. Moderátorkou simulace byla Mgr. Kateřina Telínová (vedoucí Eurocentra Karlovy Vary) a organizační záležitosti měla nastarosti Mgr. Jana Vítková (vedoucí Eurocentra Plzeň).

Na zasedání přijelo 9 tříčlenných týmů, jejichž úkolem bylo nejen prokázat odborné znalosti, schopnost dosáhnout konsensu s ostatními, ale i zaujmout porotu svými komunikačními dovednostmi. Těmi se prezentovali především „europoslanci", jejich asistenti měli úlohu pomocníků i pozorovatelů - jejich šancí bylo i sbírání zkušeností pro příští ročník. Každý tým do Plzně přijel s názorem frakce, kterou si sám vybral. Za Evropskou lidovou stranu vystupovaly 2 týmy, za Alianci liberálů a demokratů pro Evropu 3 týmy, Evropskou konzervativní a reformní skupinu zastupovaly 2 týmy, a dále po jednou týmu byla zastoupena Progresivní aliance socialistů a demokratů a Strana Zelení/Evropská svobodná aliance.

Tématem druhého ročníku projektu "Staň se na den poslancem EP" se stala evropská občanská iniciativa zavedená Lisabonskou smlouvou, na jejímž postupu uplatňování se museli studenti "europoslanci" dohodnout. Výsledkem jednání "europoslanců" byl pak návrh o uplatňování evropské občanské iniciativy schválený simulovaným Evropským parlamentem. 

V úvodu celého jednání vystoupil předseda poroty Ing. Ondřej Mátl, který studentům prostřednictvím prezentace představil práci Evropského parlamentu a jednotlivých europoslanců. Poté se ujal slova další člen poroty Bc. Martin Šindelář, který studentům představil činnost Evropského parlamentu mládeže v ČR a zároveň nabídl studentům možnost zapojit se do projektů, které pořádají.

V další části už začala samotná simulace. Poslanci jednotlivých stran, „týmů" vystoupili s krátkým příspěvkem, jaké zaujímají stanovisko k evropské občanské iniciativě. Poslankyně Daniela Procházková z Gymnázia Plasy zastupující stranu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) zdůraznila, že je velmi důležitá informovanost obyvatel vůbec o EU jako takové, pak může uspět i Evropská občanská iniciativa. Jako jeden z dalších vystoupil i "europoslanec" Tomáš Konečný z Gymnázia Stříbro zastupující Evropskou lidovou stranu, který ve svém příspěvku kladl důraz na to, že nejdříve musí v občanech EU vzniknout pocit odpovědnosti. Občané EU se domnívají, že nemají žádný vliv na dění v rozhodovacím procesu Evropské unie. Zároveň ve svém příspěvku použil přirovnání člověka jako malého šroubku, který je však zároveň nejdůležitějším článkem celého stroje. Skupinu Evropských konzervativců a reformistů zastupoval student Jan Dipold z Gymnázia a OA v Mariánských Lázních. který položil do pléna otázku, zda jsou občané EU vůbec dobře informormováni o evropské občanské iniciativě, která nově umožňuje nejméně jednomu milionu občanů EU z nejméně 1/3 členských států vyzvat Evropskou komisi, aby předložila odpovídající návrh k určité otázce v působnosti EU. Zároveň upozornil , aby se nestala nástrojem lobbingu a nekrachla kvůli byrokracii. Další diskuze mezi "europoslanci" se točila kolem otázek: Kdo donutí Evropskou komisi aby se těmito návrhy zabývala? Jaká je a bude důvěra v EU? Kam až budou moci občané v oblastech zajít, čeho se budou moci návrhy týkat?

O přestávce, která byla věnována především dohodám mezi politickými frakcemi  a vzájemnému přesvědčování mezi "europoslanci" o svém návrhu na pravidlech uplatňování evropské občanské iniciativy. V další části simulace vystoupili zvolení zástupci jednotlivých evropských politických frakcí, kteří přednesli návrhy své frakce. Studenti "europoslanci" prokázali schopnost orientace v problematice, někteří svými vystoupeními dokázali, že mohou být zdatnými partnery skutečných politiků.

V návrhu na uplatnění občanské iniciativy poslanci jednali o skupině pravidel mezi nimiž bylo například stanovení minimálního věku pro účast v občanské iniciativě ve všech členských státech Evropské unie, dále minimální počet členských států, ze kterých budou pocházet podpisy a stanovení minimální hranice počtu obyvatel, kteří se zúčastní svým podpisem evropské občanské iniciativy z daného státu. Čtvrtým bodem jednání bylo stanovení lhůty po jejímž uplynutí se musí Evropská komise k evropské občanské iniciativě vyjádřit. 

Studenti "europoslanci" ve svých vystoupeních nejvíce diskutovali o minimální věkové hranici pro účast v evropské iniciativě. Někdo navrhoval stanovit minimální věkovou hranici šestnácti let ve všech členských státech, někdo zase navrhl stanovit tuto podmínku stejně jako je to ve volbách do Evropského parlamentu, kde je minimální věková hranice stanovena podle minimální věkové hranice pro účast ve volbách do národních parlamentů členských států, což je v každém členském státě EU upraveno jinou věkovou hranicí. 

Nakonec se všechny politické frakce EP dohodly na znění společného návrhu, který si také odhlasovaly. Předseda poroty Ing. Ondřej Mátl přednesl návrhy na hlasování a všechny body byly jednomyslně přijaty a to v takovémto znění: minimálně 1/3 členských států, podpora iniciativy - 0,7 % v daném členském státě, minimální věková hranice pro účast v evropské občanské iniciativě byla stanovena podle volebního práva daného členského státu EU, 60 ti denní lhůta Eevropské komisi na projednání návrhu a 180 ti denní lhůta pro sesbírání podpisů, přičemž počíná běžet od 1. dne třetího měsíce, který následuje po vydání rozhodnutí o oznámení občanské iniciativy.

Jako odměnu za účast si všichni odnesli ministerské kravaty českého předsednictví v EU, trička a další drobnosti. Vzhledem k soutěžnímu zaměření projektu si palmu vítězství mohl odnést pouze jeden tým. Porota rozhodně neměla lehkou úlohu. Zejména poslanci, jejichž týmy byly mezi dvěma nejlepšími, byli tak výborní, že o vítězi rozhodly skutečně jen maličkosti.

Jako nejlepší byl vyhodnocen tým studentů z Gymnázia a OA Mariánské Lázně ve složení poslanec Jan Dipold a jeho dvě asistentky Pavla Humlová a Simona Čapková. Tento tým převzal z rukou Ondřeje Mátla písemný příslib hlavní ceny, kterou je návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku. Cenu věnuje poslanec EP Oldřich Vlasák.
 

Velmi těsně za vítězem se stal tým Gymnázia Stříbro ve složení poslanec Tomáš Konečný a jeho dvě asistentky Jana Holevová a Eliška Pomyjová. Na třetím místě porota ocenila tým z Masarykova gymnázia Plzeň ve složení poslanec Petr Hladík a jeho dva asistenti asistenti David Lašek a Jiří Tuháček. Týmy na druhém a třetím místě pojedou na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Všechny 3 vítězné týmy převzaly také věcná ocenění - tašky, česko-anglické knihy, propagační předměty Evropského parlamentu a Úřadu vlády ČR.

O akci projevila zájem i média, Jana Vítková poskytla rozhovor Českému rozhlasu, mediálním účastníkem byl i Plzeňský deník.

Organizační tým soutěže děkuje poslanci Evropského parlamentu, panu Oldřichu Vlasákovi za poskytnutí záštity a hlavní ceny pro vítězný tým. Dále děkuje za výborný zástup v osobě pana Ondřeje Mátla. Poděkování patří také předsedovi Evropského parlamentu mládeže v ČR, panu Martinu Šindelářovi a v neposlední řadě Magistrátu města Plzně za poskytnutí historického zastupitelského sálu.

Poděkování samozřejmě patří i všem zapojeným studentů, bez kterých by simulace jednání Ep nemohla proběhnout. Už teď se těšíme opět naviděnou na třetím ročníku projektu "Staň se na den poslancem Evropského parlamentu".

Organizační tým:
Mgr. Kateřina Telínová, vedoucí Eurocentra Karlovy Vary
Mgr. Jana Vítková, vedoucí Eurocentra Plzeň
Mgr. Petra Čechová, vedoucí Eurocentra České Budějovice
Bc. Martin Šindelář - předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR

Fotogalerie

Audio

Související akce:

STAŇ SE NA DEN POSLANCEM EVROPSKÉHO PARLAMENTU - simulace jednání v EP pro studenty středních škol
22.11.2010 11:00 - 15:00 Plzeňský kraj / Plzeň / Zastupitelský sál Magistrátu města Plzně, náměstí Republiky 12, Plzeň