Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Český model amerického kongresu je tu již potřetí!

26.08.2013

Český model amerického kongresu je studentskou vzdělávací akcí, která se letos již potřetí uskuteční v Plzni. Studenty organizovaný projekt nabízí možnost modelového jednání Kongresu USA se vším všudy. Účastníci tak dostanou šanci vžít se do role amerických kongresmanů a jednat o globálně důležitých tématech. Organizátoři akce vybrali pro letošní ročník ČMAK datum 13. – 17. září. Během těchto pěti dnů se více než stovka studentů z celé republiky sejde v prostorách plzeňské městské radnice, Měšťanské besedy a Krajského úřadu, kde budou sbírat znalosti, získávat zkušenosti a také si vyzkouší své dovednosti. Záštitu nad letošním třetím ročníkem ČMAK převzal senátor Jiří Bis.  

Pořadatelem Českého modelu amerického kongresu je Centrum pro studium diplomacie a politiky. Jedná se o unikátní akci, která je jedinou svého druhu nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. Cílem modelu je simulovat jednání Sněmovny reprezentantů a Senátu amerického kongresu a interaktivní cestou šířit povědomí o fungování americké politiky. Účastníci modelu si mohou vybrat z několika rolí, které budou na modelu zastávat.

Tyto role se budou často překrývat, což může být sice náročné, nicméně i užitečné. Účastník se tak naučí zohledňovat více stanovisek a lépe se dopracovat kompromisního řešení. Účastníci budou na modelu jednat jako zástupci jednoho ze států americké federace, dále jako poslanci demokratické či republikánské strany, v rámci které musí ještě zohledňovat názorovou základnu jednotlivých stranických frakcí. Krom plenárního zasedání, kterého se budou účastnit všichni delegáti, se v průběhu akce uskuteční ještě oddělená jednání v pěti výborech se specifickou agendou a další jednání pak ještě v Senátu. Pro účastníky, kteří se nenajdou v roli kongresmanů, je připravena role lobbistů. Jejich úkolem je prosadit v kongresu své zájmy. Kongresmani tak budou muset neustále zvažovat, zda budou s lobbisty spolupracovat a případně jakým způsobem, aby se nezdiskreditovali a připravili si prostor pro výhru v dalších volbách.

Jednání účastníků je po celou dobu trvání akce průběžně pozorováno a posléze hodnoceno. To proto, aby účastník dostal zpětnou vazbu a vytvořil si představu, zda by uspěl jako skutečný kongresman. Kromě nejlepších delegátů budou všichni zúčastnění odměněni potvrzením o absolvování a také individuální zpětnou vazbou sestavenou z průběžných hodnocení. Na model se mohou hlásit všichni studenti ze středních nebo vysokých škol se zájmem o mezinárodní dění, americkou politiku, diplomacii a fungování demokracie.

Model je rozdělen do dvou částí. První dva dny během tzv. přípravné části budou účastníci navštěvovat přednášky významných hostů z ČR i zahraničí. Zbylé tři dny již přijdou na řadu samotná jednání, při kterých účastníci zúročí nově nabyté znalosti a budou sami vystupovat jako politici, prosazovat rozdílné zájmy a vytvářet legislativu.

Kromě komunikačního a vzdělávacího záměru akce je jejím velkým přínosem také navázání cenných kontaktů a nových přátelství. Slavnostní zahájení třetího ročníku Českého modelu amerického kongresu proběhne ve večerních hodinách v prostorách Měšťanské besedy. Těšíme se na shledání nejen se všemi účastníky, ale i se vzácnými hosty, mediálními partnery či pouhými zájemci o tuto unikátní akci.

Bližší informace na http://americkykongres.cz/.

Autor: Eurocentrum Plzeň