Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Státní tajemník pro evropské záležitosti diskutoval se studenty v Plzni

Ve čtvrtek 3. května 2018 navštívil Plzeň státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Vystoupil se svou besedou „Od zakřiveného banánu k evropské armádě“ jak před středoškoláky na půdě plzeňského univerzitního střediska Metropolitní univerzity Praha, tak s tématem „Česko v dnešní Unii aneb ze zákulisí českých vyjednávání v Bruselu“ před vysokoškoláky na půdě Západočeské univerzity.

Můžeme mluvit o jisté symbolice vzhledem k tomu, že se debaty s Alešem Chmelařem uskutečnily právě 3. května. V tento den v Plzni zároveň začaly Slavnosti svobody, které jsou pro Evropu a evropskou integraci opravdovým milníkem. Právě druhá světová válka byla onen zlom, který donutil evropskou společnost k tomu, aby začala jednat.

V tomto duchu byla zahájena i celá přednáška, kdy státní tajemník poukázal na úplné kořeny evropské integrace.  Prošel se studenty ve zkratce historii od 9. století po současnost a upozornil, že po 1200 letech jsme se poprvé dostali do takového stupně integrace, kdy můžeme mluvit o rovném postavení všech členů společenství. Z historického hlediska se tak jedná o přelomový okamžik.

Po úvodním slově se přesunul k ústřednímu tématu přednášky – našemu členství v EU a co nám přináší. Zmínil finanční prostředky, které Česko za svých 14 let členství získalo, výhody jednotného trhu EU a pokusil se vysvětlit, co by pro nás znamenalo, kdybychom chtěli po vzoru Velké Británie z Unie vystoupit a být například pouze v Evropském hospodářském prostoru jako Norsko.

Řeč byla také o Erasmu+ a možnosti volného pohybu osob, který jako veřejnost můžeme vnímat coby největší výhodu. Státní tajemník rovněž vysvětloval různé ekonomické aspekty současného vývoje, a to velmi srozumitelně pro publikum, které bylo dopoledne z řad středoškolských studentů a odpoledne ze studentů různých fakult Západočeské univerzity, například i Fakulty elektrotechnické.

Druhá část přednášky se týkala komunikace a informování o EU. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že česká společnost je ve srovnání se sousedními státy včetně Polska či Slovenska vůči Unii naladěna mnohem negativněji, přestože je v Česku snaha informovat o jeho členství pozitivně. Státní tajemník podotkl, že je to paradoxně možná právě z tohoto důvodu a že i kritika Unie je zcela na místě, neboť může vést ke změnám. Zároveň je však podle něj zapotřebí oddělovat kritiku konkrétních kroků EU a kritiku Unie jako celku a zdůrazňovat i skutečnost, že žádná jiná realistická alternativa k EU zde není.

Na Západočeské univerzitě diskuse s Alešem Chmelařem poodhalila také zákulisí vyjednávání v EU. Především jak fungují vyjednávání mezi členskými státy a jak mezi nimi vznikají nepsané dohody. Státní tajemník ze své zkušenosti popsal i průběh vrcholných schůzek a význam ceremoniálů v rámci přijímání významných návštěv.

Po prezentaci se hojnou měrou dostalo i na dotazy veřejnosti. Účastníci debat se zajímali například o možné scénáře vystoupení Česka z Unie nebo o to, jak probíhají jednání v Bruselu, ať už ta veřejná, či za zavřenými dveřmi. Dozvěděli se tak mnohé zajímavosti, například o zvyklosti tykání mezi premiéry na evropských summitech.

Děkujeme všem zúčastněným za podnětné dotazy a živou diskusi!

Autor: Miroslava Brůhová, stážistka Eurocentra Plzeň