Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Češka z Evropské komise poradila studentům v Plzni, jak na kariéru v institucích EU

Poslední březnové pondělí se v prostorách Katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU uskutečnila zajímavá přednáška, která měla studentům za cíl představit, jak na kariéru v institucích Evropské unie. Vzácným hostem besedy byla Češka pracující řadu let v Evropské komisi Lenka Budínová.

Akci o pracovních příležitostech v institucích EU uspořádalo Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci naplňování vládní Strategie podpory občanů ČR v institucích EU. Čechů se dostává k práci v evropských institucích totiž velmi málo. 

Jednou z úspěšných Češek, která se dostala k práci v Evropské komisi ještě před vstupem Česka do EU, je Lenka Budínová. Ta v první části svého vystoupení popsala svou profesní kariéru. Její cesta do Evropské komise odstartovala již na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde vypracovala diplomovou práci na téma „Nové české atomové právo“.  Díky své diplomové práci získala po absolvování vysoké školy ihned pracovní příležitost ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Po roce a půl se jí otevřela již cesta do evropských institucí – a to konkrétně stáží na Generálním ředitelství energetiky a dopravy v Bruselu. Společně s nejznámější českou jadernou fyzičkou Danou Drábovou se pak zúčastnila řady významných vyjednávání, a to i koncem roku 2002 na summitu EU v Kodani po boku tehdejšího premiéra Špidly či ministra financí Sobotky. Česká republika sice vstoupila do Evropské unie k roku 2004, ale jelikož již probíhala přístupová jednání, získala Lenka Budínová nabídku místa národního experta už v roce 2003 a její život v Bruselu začal naplno. Později se stala i stálou úřednicí Evropské komise a v roce 2005 přesídlila do Lucemburku, kde nyní opět působí na Generálním ředitelství pro energetiku.

Druhá část besedy se pak právě týkala oblasti jaderné energetiky, ve které se Lenka Budínová pracovně pohybuje. Pokusila se tak posluchačům vysvětlit strategii a mandát EU v otázkách jaderné energie. Studenti se dozvěděli o Evropském společenství pro atomovou energii, proč je tato energie důležitá a jaké jsou naopak její hrozby.

Další témata, která byla v přednášce zmíněna, byla například o možnosti stáží v evropských institucích či o každodenní náplni práce evropských úředníků.

Konec přednášky byl věnován dotazům z řady publika. Studenty zajímalo například výběrové řízení a konkurzy na pozice stálých úředníků nebo rodinný život (v Bruselu a Lucemburku) přednášející a jak lze skloubit mateřství se zaměstnáním v Evropské komisi. Jedna z otázek se také týkala týmové práce mezi národnostně pestrou směsicí unijních úředníků, přičemž Lenka Budínová přiznala, že národní mentalita hraje mnohdy důležitou roli v pracovních návycích a postupech jednotlivých úředníků.

Autor: Anna Kocmánková, stážistka Eurocentra Plzeň