Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Plzni se diskutovalo na téma rovných manželství pro všechny

Ve čtvrtek 16. května 2019 se v prostorách Anglické knihovny na náměstí Republiky konala beseda, která nesla název „Rovné manželství pro všechny?“ Pozvání do Plzně přijal Czeslaw Walek z hnutí Jsme Fér, které se dlouhodobě snaží o zrovnoprávnění LGBT komunity v České republice. Druhým hostem, který se debaty zúčastnil, byl Jakub Machačka ze sekretariátu Rady vlády pro lidská práva. Hosté přišli do knihovny diskutovat o otázkách rovného manželství, zda by svazky homosexuálních párů měly mít stejná práva jako svazky párů heterosexuálních, a jak tuto problematiku řeší česká legislativa.

Na úvod diskuze pronesl každý z hostů pár slov o tom, o co se v současné době snaží a jaké jsou jejich klíčové názory. Walek vysvětlil svá stanoviska a popsal, čím konkrétně se zabývá hnutí Jsme Fér. Vyjádřil svůj nesouhlas s aktuální legislativou v regulaci svazků homosexuálů – v současné době mohou totiž tyto páry vstoupit jen do registrovaného partnerství (registrace) a do manželství vstupovat nemohou. Z manželství dvou osob vyplývají právní rámce (například pro výchovu dětí nebo otázky vdovského a sirotčího důchodu), na které lidé v registrovaném partnerství nemají nárok. Jakub Machačka z Úřadu vlády ČR potvrdil stanoviska Waleky a přidal vysvětlení problematiky změny legislativy a vlastní pohled, proč k této změně ještě nedošlo.

Z debaty tak například vyplynulo, že ačkoli větší část české společnosti je podle průzkumů rovným manželstvím nakloněna a i vláda zastává toto pozitivní stanovisko, mezi poslanci převažují starší muži, kteří se k této otázce staví konzervativně.

Samotná diskuze se vedla po celou dobu v příjemném duchu. Všechny dotazy publika byly přátelsky a otevřeně zodpovězeny. Padly otázky jako například, jak je tato problematika komunity LGBT v českém prostředí v současné době přijímána, jak hnutí Jsme Fér postupuje při snaze o zrovnoprávnění této komunity, jaké politické strany tuto změnu legislativy podporují anebo jak k této problematice přistupují jinde ve světě. Zajímavé pak bylo srovnání i s našimi sousedními zeměmi, kdy rovná manželství na Slovensku či v Polsku odporují jejich ústavním zákonům, zatímco v Rakousku o legalitě rovných manželství rozhodl Ústavní soud.

Autor: Anna Kocmánková, stážistka Eurocentra Plzeň