Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Mladí lidé se na Evropském dni jazyků v Plzni zábavně seznamovali s cizími jazyky

Letos jsme Evropský den jazyků v Plzni nejen v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje slavili s mírným předstihem již 21. září. Pestrého programu v angličtině, němčině, francouzštině a dalších románských jazycích, ruštině a arabštině na 10 stanovištích v centru města se zúčastnilo navzdory zhoršené epidemiologické situaci v Česku na dvě stě padesát studentů! Jsme rádi, že i náš program přibližující zábavně a soutěžně všech 24 úředních jazyků EU studenty jako tradičně velice zaujal.

Stanoviště Eurocentra se nacházelo v Anglické knihovně, kde se studenti po úvodním přivítání koordinátorkou Eurocentra dozvěděli základní informace o EU a jejích úředních jazycích. Nejprve si vyzkoušeli rozřadit jazyky, které se učí, do jazykových rodin, a také odhadnout, ve kterých členských státech se jejich obyvatelé dokážou dorozumět cizími jazyky procentuálně nejlépe.

Následně přišla na řadu znalostní soutěž Riskuj! V ní studenty čekaly otázky či úkoly celkem z osmi soutěžních okruhů, mezi kterými bylo například rozpoznávání evropských jazyků z textů, hádání významově podobných přísloví v českém jazyce, česká slova v jiných jazycích, mezi studenty oblíbené objednávání piva v jiných jazycích, původ českých slov, význam odborných termínů či jakými jazyky se mluví v evropských hlavních městech. Pro soutěžící byly na závěr připraveny i sladké odměny. Pro zájemce byly navíc nachystány také užitečné informace a tipy, jak vycestovat na programy hrazené EU (pro mládež již od 13 let) a procvičit si cizí jazyky přímo v zahraničí.

Poté studenti pokračovali na jedno z dalších vybraných devíti stanovišť rozmístěných v centru města. Zábavné aktivity pro žáky základních a středních škol měly připraveny například také Románská knihovna, Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni (ruštinu), US Point ZČU, Alliance Française de Plzeň, Koordinační centrum česko-německých výměn TANDEM a další.

Foto z akce:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=eurocentrum.plzen&set=a.10157937486918026