Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Krajské školy v Havlíčkově Brodě šetří energii

http://www.kr-vysocina.cz/

Dlouhodobý a finančně náročný projekt Kraje Vysočina s názvem „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“ má v roce 2013 pokračování ve školách v Havlíčkově Brodě.

V letošním roce proběhnou, mimo jiné, stavební rekonstrukce na dvou školách a školských zařízeních, kromě Obchodní akademie a Hotelové školy také na budově gymnázia. Akce tak navážou na zateplení Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, která byla v rámci projektu realizována už v roce 2009.

Stavební úpravy už začaly na budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na Kyjovské ulici. Zateplí se vnější plášť budovy, musí být zrušeny tzv. tepelné mosty, dojde k výměně výplní otvorů (okna a dveře) a instalaci měřící a regulační techniky. Součástí prací také bude „vyladění“ otopného systému budovy, to vše za dohledu „specialistů - energetiků“. Dodavatelem stavby je společnost KELTEX spol. s r.o. z Brna.

 

Celková cena díla včetně projekčních prací a dozorů činí cca 22 000 000 Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Fond soudržnosti, z národních zdrojů (SR - kap.315/SFŽP ČR) půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje Fond soudržnosti cca 9 000 000 Kč, stát vypomůže cca 1 000 000 Kč a Kraj Vysočina vloží cca 12 000 000 Kč.

 

Termín dokončení díla se předpokládá v listopadu 2013. Realizací zateplení objektu dojde k celkové úspoře energie potřebné na vytápění objektu ve výši 1577 GJ/rok a s tím související úspoře vypouštěných emitujících látek, zvláště emisí CO2, u kterého snížení dosáhne 91,8 t/rok.

 

Akce Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod“

 

Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí