Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Týden rozvojové a humanitární pomoci
Datum 19.10.2010 - 26.10.2010
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Olomoucký kraj / Olomouc / Křížkovského 6, 771 11 Olomouc / Eurocentrum Olomouc
Popis akce

Simulace úklidu po zemětřesení a stavba nemocničního stanu první pomoci jsou jen některé z doprovodných akcí Týdne rozvojové a humanitární pomoci, které se uskuteční v hanácké metropoli ve dnech 19.- 26.10. Akci organizují Eurocentrum Olomouc, Arcidiecézní charita Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj a EuropeDirect Olomouc. Cílem pořadatelů je především diskuze nad současnými vývojovými trendy v oblasti rozvojové a humanitární pomoci.

Cílem akce je seznámit zájemce z řad studentů a veřejnosti především se současnými trendy v oblasti rozvojové a humanitární pomoci. Dále také upozornit na roli, jíž v této oblasti hraje Evropská unie a organizace jí zřizené. Na národní úrovni nás zajímá kooperace mezi složkami státu, neziskovým sektorem a soukromým sektorem. Část programu tedy věnujeme zhodnocení stavu na tomto poli a zároveň bychom rádi zvolenými tématy přizvali zástupce soukromého sektoru k diskuzi o možnostech spolupráce při realizaci zahraniční rozvojové pomoci. 

Hlavní program je koncipován do tří po sobě jdoucích odpoledních přednáškových bloků. První je věnován hodnocení dosavadního vývoje na poli rozvojové a humanitární pomoci, výzvám a novým aktérům, kteří zasahují do dění v této oblasti. Druhý den nabídne odbornou debatu nad možnostmi zapojení podnikatelské obce do rozvojových projektů v ČR a EU. O nastavení zahraniční rozvojové pomoci v ČR (ZRP) bude v rámci bloku hovořit Michal Pastvinský, ředitel České rozvojové agentury. Poslední přednáškový den se účastníci seznámí mimo jiné se současným dění na Haiti, které v lednu tohoto roku postihlo ničivé zemětřesení. O své poznatky a zážitky ze záchranných akcí se podělí Irena Klimková, koordinátorka projektů na Haiti Arcidiecézní charity Olomouc.
Zájemce prosíme o včasnou registraci na adrese europedirect@olomouc.eu, nejpozději však do 18.10. Akce je zdarma.

Kontakt pro média: krsa@euroskop.cz
 

program ke stažení 

doprovodný program ke stažení