Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kalendář akcí

Název akce Veletrh komunitárních programů - věda, výzkum, podnikání
Datum 29.05.2014 09:00 - 15:30
Typ akce Ostatní
Místo akce Liberecký kraj / Liberec / Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál (3. patro, vchod C) / Eurocentrum Liberec
Popis akceSrdečně Vás zveme na Veletrh komunitárních programů, tentokrát zaměřený především na vědu, výzkum a podnikání.

Na  veletrhu si představíme program Horizont 2020 a jeho vybrané oblasti 1) Vynikající věda - Budoucí a vznikající technologie, 2) Vedoucí postavení evropského průmyslu – Průlomové a průmyslové technologie (Nanotechnologie, Pokročilé materiály, Biotechnologie, Pokročilá výroba a zpracování), Přístup k rizikovému financování a Inovace v malých a středních podnicích. 3) Společenské výzvy –Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Program nám představí pan Martin Škarka a Petr Pracna z Technologického centra AV ČR.

Na veletrhu vystoupí také národní koordinátoři komunitárních programů EUREKA a  EUROSTARS (Evropská spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu) pan Josef Martinec z MŠMT, COSME (Konkurenceschopnost podniků) paní Anna Macounová z Technologického centra AV ČR, a COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu) pan Josef Janda z MŠMT.

Součástí veletrhu je i možnost osobního setkání, výměny kontaktů a upřesnění projektových záměrů.

Veletrh se koná dne 29. května od 09:00 na Krajském úřadě Libereckého kraje v multimediálním sále (3. p. vchod C)

Vstup je zdarma, ale je nutná registrace nejpozději do 26.05 na email: eurocentrum.liberec@euroskop.cz

Pozvánka ke stažení ZDE. (Typ: PDF, velikost: 1785 kib)

Program ke stažení ZDE. (Typ: PDF, velikost: 77 kib)

Těšíme se na Vás!

 

Více o komunitárních programech: 

Komunitární programy jsou souborem aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie.

Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie, která na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 - 75 % (výjimečně až 100 %). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. 

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie.

 

Další zdroje informací