Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Akce Eurocentra

Kalendář akcí

Název akce Pravidelné semináře Eurocentra Praha - jaro 2007
Datum 08.02.2007 - 21.06.2007
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Praha / Praha 1 / Eurocentrum Praha, Evropský dům, Jungmannova 24
Popis akce

Jarní cyklus pravidelných seminářů zaměřený na aktuální evropská témata a na otázky související s členstvím České republiky v EU byl zahájen dne 8. února 2007.

Semináře se konaly ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin v Eurocentru Praha, Jungmannova 24, Praha 1.

Vstup na všechny akce byl zdarma.

Informace o aktuálních seminářích naleznete zde.

 

Datum

Téma semináře

Přednášející

Ke stažení

8.2.

Možnosti studia v zemích EU

Andrea Klapuchová,
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb MŠMT 

pdf (506 kB)

15.2.

Německé předsednictví EU
(v anglickém jazyce)

J.E. Helmut Elfenkämper,
velvyslanec Spolkové republiky Německo

 

22.2.

Europass

PaedDr. Miroslava Salavcová,
Národní centrum Europass ČR

pdf (197 kB)

1.3.

Vstup Bulharska Rumunska do EU

PhDr. Radek Pech,
ředitel odboru koordinace a institucí EU, Ministerstvo zahraničních věcí

 

8.3.

Právo EU a evropský soudní systém

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.,
Právnická fakulta UK

 

15.3.

EU jako aktér mezinárodní bezpečnosti

doc. PhDr. Jan Eichler, Csc.,
Ústav mezinárodních vztahů

pdf (310 kB)

22.3.

Programy evropských fondů v ČR na léta 2007-13

Mgr. Ivana Krůželová, Ing. Martina Sýkorová,
Odbor evropských fondů, Ministerstvo pro místní rozvoj

pdf (326 kB)

pdf (822 kB)

29.3.

Ochrana spotřebitele

Mgr. Ivana Picková,
Sdužení obrany spotřebitelů ČR

pdf (442 kB)

5.4.

Strukturální fondy a EU - zkušenosti
a rady

Mgr. Ivana Haladová,
Agentura Cross Czech

pdf (240 kB)

12.4.

Příprava na české předsednictví EU

PhDr. Jana Hendrichová,
náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

pdf (68 kB)

19.4.

Uznávání profesních kvalifikací v rámci EU

Mgr. Kateřina Honzíková,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

pdf (214 kB)

26.4.

Poskytování služeb v zemích EU
a vysílání pracovníků

RNDr. Jitka Ryšavá, Ing. Kateřina Joklová,
Euro Info Centrum

pdf (320 kB)

3.5.

Mnohojazyčnost v EU

Leonard Orban, eurokomisař pro mnohojazyčnost

10.5.

Euro a jeho zavedení v ČR

Ing. Alena Sojková,
Odbor EU a mezinárodních organizací, ČNB

pdf (604 kB)

 15.5.

Vstup ČR do schengenského systému

Mgr. Robert Solich,
Oddělení koordinace schengenské spolupráce, Ministerstvo vnitra

pdf (352 kB)

17.5.

7. rámcový program

RNDr. Vladimír Albrecht, CSc.,
zástupce ředitele, Technologické centrum AV

pdf (440 kB)

24.5

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU

RNDr. Antonín Weber,
regionální projektový manažer, CzechInvest

pdf (3,5 MB)

31.5.

Práce v zemích EU, zdravotní
a sociální pojištění

Bc. Anna Frázová,
poradce EURES

pdf (505 kB)

7.6.

Cestování v EU a zdravotní pojištění

Václav Janalík,
Centrum mezistátních úhrad

pdf (428 kB)

21.6.

SOLVIT - praktická pomoc s problémy na úřadech v zemích EU

Mgr. Eva Tluková,
SOLVIT, Ministerstvo průmyslu a obchodu

pdf (102 kB)