Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Akce Eurocentra

Kalendář akcí

Název akce Seminář pro žadatele výzvy č. 080 a č. 118 OP Zaměstnanost
Datum 22.05.2018 10:00 - 15:00
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Praha / Praha 1 / Evropský dům, Jungmannova 24
Popis akceZveme Vás na seminář se zaměřením na výzvy č. 080 a č. 118 Operačního programu Zaměstnanost

Eurocentrum Praha s Ministerstvo práce a sociálních věcí, odborem realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti pro oblast podpory 4 Efektivní veřejná správa si Vás dovolují pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 080 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a č. 118 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl.m.Praha

V rámci semináře se budou probírat témata:  představení a specifikace výzev č. 080 a č. 118, informace k podání žádosti o podporu, cílovým skupinám, klíčovým aktivitám, indikátorům apod. Dostatečný prostor bude věnován dotazům žadatelů.

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) - číslo výzvy: 080

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha - číslo výzvy: 118

Pravidla účasti
  • Seminář je určen pouze oprávněným žadatelům výzev č. 080 a č. 118
  • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) mohou účastnit 2 osoby.
  •  Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Registrace probíhá pomocí formuláře dostupného na uvedené adrese: https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-vyzvy-c-080-a-c-118-iii-?inheritRedirect=false

Ukončení přihlašování:  16. 5. 2018  23:59

VSTUP ZDARMA.

Pozvánka

Pro další informace k semináři kontaktujte  Mgr. Kateřinu Pittnerovou (+420 950 195 789;  katerina.pittnerova@mpsv.cz)