Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

Euroskop, 13.01.2009
Rada na svém zasedání 16. prosince 2008 přijala návrh směrnice o obecné úpravě spotřební daně.
Směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

 

Rada na svém zasedání 16. prosince 2008 přijala návrh směrnice o obecné úpravě spotřební daně. Komise směrnici iniciovala především kvůli nutnosti vytvoření zastřešujícího legislativního rámce pro elektronický systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, stejně jako kvůli nutnému zpřesnění pravidel pro odvod spotřební daně při mezinárodní přepravě zboží.

Významnou změnou, kterou Rada učinila, je změna množstevních údajů indikujících množství pro osobní spotřebu u jednotlivých položek zboží. Rada prakticky zdvojnásobila limity navrhované Evropským parlamentem.

Z čistě evidenčních důvodů je nově množství pro osobní spotřebu definováno jako:

  • 800 kusů cigaret;
  • 400 kusů doutníčků;
  • 200 kusů doutníků;
  • 1 kg tabáku ke kouření;
  • 10 l lihovin;
  • 90 l vína;
  • 110 litrů piva.

Směrnice definitivně vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně (KOM(2008)78)

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a celní unie

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodajka Astrid Lulling, Lucembursko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019