Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Daňové úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Euroskop, 20.01.2009

Rada na svém zasedání 16. prosince 2008 formálně přijala návrhy nařízení a směrnice týkající se daňových úniků při vnitrokomunitárních transakcích.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)147-1 v konečném znění)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)147-2 v konečném znění)

 

Rada dospěla již na svém zasedání 4. listopadu 2008 k politické dohodě, k formálnímu schválení obou návrhů však mohlo dojít až po obdržení povinných usnesení Evropského parlamentu v rámci procedury konzultace, ke kterým došlo 4. prosince. Usnesení však nenavrhují žádné zásadní změny.

Oproti původnímu návrhu Komise je v konečné verzi Rady odlišné především ustanovení, že subjekty, které jsou ročně zodpovědné za vnitrokomunitární transakce nepřesahující celkově 50 tis. € (od 31. prosince 2011 100 tis. €), mohou podávat souhrnná hlášení čtvrtletně, přičemž Komise navrhovala roční cyklus pro subjekty s vnitrokomunitárními transakcemi pod 200 tis. €.

Rada dále zavázala Komisi vypracovat do 30. června 2011 přezkum funkčnosti těchto nových pravidel.

Nařízení i směrnice vstoupí v platnost 1. ledna 2010. Nařízení bude přímo použitelné v členských státech, v případě směrnice musejí členské státy do daného data přizpůsobit svoji legislativu.

 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)147-1)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)147-2)

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a celní unie

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj José Manuel García-Margallo y Marfil, Španělsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019