Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Pravidla fakturování ve směrnici o DPH

Euroskop, 16.02.2009

Komise 28. ledna 2009 zveřejnila návrh na dílčí revizi směrnice č. 2006/112 (tzv. směrnice o DPH). Změna by měla umožnit elektronické fakturování, což by podle Komise mělo napomoci nejen firmám (plátcům DPH), ale také členským státům (jejich daňovým autoritám) v boji proti daňovým podvodům.

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing (COM(2009)21)

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise v poslední době zveřejnila několik dílčích návrhů na změny směrnice č. 2006/112 o DPH (více zde a zde). I tento je faktickým důsledkem toho, že členské státy dlouhodobě nevyjadřují ochotu ke schválení zásadní reformy celého systému DPH v EU.

Návrh vychází z dikce platné směrnice, jež požaduje, aby Komise předložila případný návrh týkající se elektronického fakturování do 31. prosince 2008. Druhým důvodem pro jeho zveřejnění byla skutečnost, že podvody související s DPH podle Komise činí cca 80 mld. € ročně.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

Papírové a elektronické faktury by měly být postaveny na roveň. Současně by měla odpadnout povinnost skladovat jejich papírové kopie či využívat pokročilých elektronických podpisů (advanced electronic signatures) či EDI (electric data interchange) pro to, aby byly elektronické faktury považovány za relevantní.

Větším podnikům by mělo být umožněno jejich fakturování centralizovat, podnikům malým a středním pak zjednodušit (zejména pak v případě faktur do 200 € a/nebo faktur mezi podnikem a koncovým uživatelem - business-to-consumer).

Malé a střední podniky by měly také profitovat z toho, že v některých případech (tam, kde je jen nízké riziko daňového úniku) by se na jejich transakce vztahovala výjimka. Rovněž by jim mělo být umožněno, aby v případě úhrad v hotovosti byly od plateb DPH osvobozeny do chvíle, kdy bude faktura splacena (realizace této možnosti by však neměla být povinná, resp. měla by záviset na jednotlivých členských státech).

Výhoda pro daňové autority by měla spočívat v tom, že na přeshraniční transakce by se měla podle návrhu KOM(2008)147 vztahovat každoměsíční oznamovací povinnost a daňové odpočty by měly být možné pouze na základě (obsahově) platné faktury.

 

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Legislativní proces je ve fázi přiřazování zpravodajů v Evropském parlamentu. Revize ovšem bude muset být přijata především členskými státy v Radě, a to jednomyslně, což pro Evropský parlament znamená, že v daném případě bude hrát pouze druhořadou roli konzultované instituce.

Podrobný harmonogram projednávání textu dosud nebyl uveřejněn.

 

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing (COM(2009)21)

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019