Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o zdaňování úspor

Euroskop, 09.03.2009

Výbor ECON má 31. března 2009 přijmout zprávu týkající se návrhu revize směrnice č. 2003/48 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Návrh jeho zprávy je předmětem debaty od 16. prosince 2008, kdy byl zveřejněn.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)727)

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh předložila ze dvou vzájemně provázaných důvodů: kvůli zamýšlenému legislativnímu zamezení daňovým únikům v EU a kvůli precizaci stávajících pravidel ve směrnici č. 2003/48 (více zde).

Cílem návrhu je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacené v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy státu, ve kterém mají bydliště, a to s ohledem na nové spořící produkty a/nebo chování investorů.

 

2. Klíčové obsahové body návrhu zprávy ECON

 

Zpravodaj Benoît Hamon (Francie, PES) navrhuje, aby se výsledná norma vztahovala na více jurisdikcí i subjektů a právních uspořádání (což předpokládá další aktivitu Komise na tomto poli). Ke zpřísnění by mělo dojít i v oblasti příjmů, na které se má směrnice vztahovat.

  • Výjimky uplatňované v případě Rakouska, Belgie a Lucemburska (více zde) by se rozhodně neměly stát trvalými.
  • Revize, jíž návrh Komise do budoucna předpokládá, by se měla dotknout zejména rozšíření oblasti působnosti směrnice na další zdroje příjmů (zejména dividendy a kapitálové zisky) a na platby právnickým osobám.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Výbor ECON má svou zprávu schválit 31. března 2009. Plénum by mělo své první (a jediné) čtení návrhu završit 23. dubna 2009 (Evropský parlament je v dané otázce pouze konzultován).

Rada ECOFIN se pak (v první polovině roku 2009) uskuteční ještě 5. května 2009 a 9. června 2009.

 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)727)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2767, SEK(2008)2768

Právní báze: čl. 94 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Benoît Hamon, Francie, PES)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019