Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Zvýšení minimální sazby spotřební daně na tabák

Euroskop, 25.03.2009
Evropský parlament schválil dne 24. března 2009 usnesení k návrhu směrnice zvyšující minimální sazby spotřební daně na tabák.
Návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků (KOM(2008)459)

 

1. Legislativní pozadí

 

Návrh směrnice byl 16. července 2008 přijat Komisí. Na základě procedury konzultace byl zaslán Evropskému parlamentu a Radě. Základem pro usnesení pléna Parlamentu byla zpráva výboru ECON (zpravodaj Zsolt László Becsey).

 

2. Klíčové obsahové body usnesení Evropského parlamentu

 

Nejzásadnější změnou oproti předloze Komise, kterou Evropský parlament ve svém usnesení navrhuje, je odstranění veškerých procentuálních vyjádření výše daně; nově má být vyjadřována pouze v absolutních částkách na počet kusů, resp. na kilogram. Stejně tak jsou navrhovány některé změny v lhůtách zavádění nového zdanění. Návrh Parlamentu v oblasti konečné položky spotřební daně je poněkud mírnější ve srovnání s návrhem Komise, která navrhovala od roku 2014 90 € na 1000 kusů cigaret.

Částky spotřební daně navrhované Evropským parlamentem by v praxi vedly od roku 2014 k minimální dani na krabičku cigaret (20 kusů) ve výši 1,5 €.

Usnesení Evropského parlamentu obsahuje především následující klíčové body:

  • Od 1. ledna 2012 by se měla spotřební daň ztabáku vyjadřovat již jen jako částka na kilogram či počet kusů, ne jako procento zprodejní ceny.
  • Od 1. ledna 2012 má být spotřební daň minimálně 64 € na 1000 kusů u všech typů cigaret.
  • Od 1. ledna 2014 by spotřební daň u všech typů cigaret neměla činit méně než 75 € na 1000 kusů, resp. má být vyšší alespoň o 8 € na 1000 kusů oproti stavu 1. ledna 2010.
  • Členské státy, vnichž byla spotřební daň ke dni 1. ledna 2009 vyšší než 64 € na 1000 kusů, nesmí tuto daň snižovat.
  • Komise by měla vypočítat a publikovat evropskou prahovou cenu cigaret.
  • Daň zjemně řezaného tabáku určeného kručnímu balení cigaret by měla od 1. ledna 2012 činit 43 €/kg, nebo o 20 % více než 1. ledna 2010, resp. 50 €/kg od 1. ledna 2014, nebo o 6 % více než 1. ledna 2012.
  • U doutníků a doutníčků by měla být zavedena spotřební daň ve výši 12 € za 1000 kusů či kilogram.
  • Specifická složka spotřební daně by od 1. ledna 2012 neměla být méně než 10 % a více než 55 % zcelkové daňové zátěže. Od 1. ledna 2014 by horní hranice měla činit 60 %.
  • Členské státy svysokou sazbou spotřební daně na tabákové výrobky by měly při jejím zvyšování aplikovat umírněnou politiku a mít na paměti spíše žádoucí sblížení úrovně zdanění na vnitřním trhu.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Návrh směrnice prošel v Evropském parlamentu poměrně bezproblémově, pro se vyjádřilo 525 poslanců, 103 bylo proti, 45 se zdrželo. Parlament zároveň přijal převážnou většinu pozměňovacích návrhů navrhovaných výborem ECON. Čeští europoslanci hlasovali vesměs pro návrh legislativního usnesení, proti byli pouze poslanci Železný (IND/DEM), Bobošíková (NI) a Vlasák (EPP-ED).

 

4. Očekávaný vývoj

 

Návrhem se bude zabývat Rada ECOFIN, která díky proceduře konzultace nemusí stanovisko Evropského parlamentu zohlednit.

Problematická může být směrnice především pro některé země, kde způsobí cenový šok. K nejvyššímu zvýšení cen tabákových výrobků by došlo v Polsku, dále také na Slovensku či v Bulharsku; nárůst cen by v těchto zemích představoval 47 %, resp. 36 %. To byla patrně motivace i pro Evropský parlament, aby předlohu Komise (která se vyslovila proti jakýmkoli změnám návrhu) zmírnil.

Datum definitivního projednání Radou zatím není známo.

 

Návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků (KOM(2008)459)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2266, SEK(2008)2267, SEK(2008)2268

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a celní unie

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Zsolt László Becsey, Maďarsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019