Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v červnu 2014

Euroskop, 07.07.2014

Velké firemní skupiny již nebudou zneužívat dvojí nezdanění

Velké firemní skupiny již nebudou zneužívat dvojího nezdanění

Proposal for a Council directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States - Political agreement (COM(2013)814)

Rada 20. 6. 2014 odsouhlasila revizi směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

Pozadí

Tzv. dividendová směrnice, která by byla přijetím tohoto návrhu revidována, upravuje osvobození dividend a jiných forem rozdělování zisku vyplácených dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkových daní a odstraňuje dvojí zdanění zisku. Aktuální znění směrnice však umožňuje její zneužití, které vede k dvojímu nezdanění zisku v případě hybridních nástrojů.

Klíčové a sporné body

Cílem je odstranit mezeru, která v současné době umožňuje přeshraničním firemním skupinám využít nesouladu mezi vnitrostátními daňovými předpisy, aby se vyhnuly placení daní z některých typů zisků rozdělovaných v rámci skupiny. Členský stát, kde mateřská společnost sídlí, nebude danit zisk dceřiné společnosti pouze do té míry, kdy tyto zisky nejsou daňově uznatelné pro dceřiné společnosti. Novela zvýší daňové výnosy zemí, vytvoří stejné podmínky mezi mateřskými a dceřinými společnostmi na různých územích členských států a těmi, které mají všechny subjekty v jednom státu.

Směrnice se zaměřuje na opatření proti hybridním nástrojům, povinné sdílení statistických údajů, doplnění některých forem společností tak, aby byly zahrnuty právní formy všech členských států. Byl posunut i termín implementace; musí k ní dojít do 31. prosince 2015. Rada se rozhodla rozdělit širší návrh z důvodu brzkého přijetí nového pravidla hybridních úvěrů a může tak dále pokračovat v práci na druhé části – zavedení společného ustanovení v boji se zneužíváním.

Odkazy

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019