Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroskop, 10.01.2015

Rada schválila doložku proti vyhýbání se placení DPPO

Rada schválila doložku proti vyhýbání se placení DPPO

Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States - Political agrément (COM(2013)814).

Rada schválila 9. 12. 2014 novelu směrnice s cílem zabránit daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování firemních skupin. Zároveň ve směrnici zavedla závaznou doložku proti zneužívání, podobnou pravidlu „de minimis", díky které mohou státy uplatnit přísnější vnitrostátní předpisy, pokud splňují minimální požadavky EU.

Pozadí

Tzv. dividendová směrnice, která by byla přijetím tohoto návrhu revidována, upravuje osvobození dividend a jiných forem rozdělování zisku vyplácených dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkových daní a odstraňuje dvojí zdanění zisku. Aktuální znění směrnice však umožňuje její zneužití, které vede k dvojímu nezdanění zisku v případě hybridních nástrojů.

Již dříve byl přijat pozměňovací návrh, který se zabýval mezerami týkajících se hybridních úvěrů (více v příspěvku „Velké firemní skupiny již nebudou zneužívat dvojího nezdanění“, Daně v červnu 2014).

Klíčové a sporné body

Klauzule proti zneužívání je zaměřena na předcházení nevhodného použití směrnice a zajišťuje větší soudržnost v její aplikaci v členských státech. Vyžaduje, aby státy upustily od poskytování výhod ze směrnice, které nejsou „skutečné“ a byly zavedeny k získání daňového zvýhodnění, i když neodráží ekonomickou realitu. Umožní členským státům lépe bojovat proti agresivnímu daňovému plánování skupin společností, a tím zajistí spravedlivější zdanění příjmů právnických osob v EU. Nová doložka "de minimis" umožní členským státům, aby si stanovili přísnější nebo více konkrétní vnitrostátní předpisy o dvojím zdanění.

Ministři financí EU rovněž přijali konečné politické rozhodnutí o automatické výměně informací mezi daňovými orgány 28 členských států EU. Toto rozhodnutí zajistí aplikaci co nejširšího rozsahu automatické výměny v rámci Evropy. Směrnice zahrnuje úroky, dividendy, hrubé výnosy z prodeje finančních aktiv a další příjem, jakož i zůstatky na účtech. Cílem je zabránit daňovým poplatníkům ukrývat kapitál nebo majetek do zahraničí a také zvýšení efektivity výběru daní.

Předpokládaný další vývoj

Novela bude přijata na nadcházejícím zasedání Rady bez další rozpravy.

Odkazy

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019