Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v únoru 2015

05.03.2015

V EP vznikl nový výbor pro daňová rozhodnutí

  • V EP byl vytvořen nový speciální výbor, který je zaměřen na daňové otázky v souvislosti s odlišnými daňovými režimy členských států EU

 

V EP vznikl nový výbor pro daňová rozhodnutí

  • Plénum EP 12. 2. 2015 schválilo rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru „pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem".

Pozadí

Výbor byl zřízen v návaznosti na řadu vyšetřování o daňových rozhodnutích pro nadnárodní společnosti v Lucembursku, Irsku, Belgii a Nizozemí, které nedávno zahájila Komise. V prosinci 2014 Komise rozšířila vyšetřování rozhodnutí o daňovém režimu na všechny členské státy s tím, že „se zdá, že řada členských států dovoluje nadnárodním společnostem, aby zneužívaly jejich daňových systémů a tím snižovaly svá daňové zatížení." Rozhodnutí o daňovém režimu (tax rulings) jsou doklady vydané daňovým úřadem, ve kterých je předem stanoveno, jak se budou vypočítávat daně korporací a podle kterých daňových ustanovení.

Klíčové a sporné body

EP se rozhodl zřídit 45členný zvláštní výbor pro rozhodnutí o daňovém režimu poté, co Komise zahájila šetření ve věci daňových rozhodnutí např. Lucemburska ve věci Fiatu a Amazonu, Irska ve věci Apple, Nizozemska ve věci Starbucks a některá rozhodnutí Belgie. Výbor je zřízen na počáteční období šesti měsíců a bude se zabývat rozhodnutími o daňovém režimu učiněnými po 1. 1. 1991.

Výbor zhodnotí také způsob, jakým Komise přistupuje ke státní podpoře ze strany členských států a míru transparentnosti rozhodování členských států o národních daňových režimech. Výbor by měl také zhodnotit negativní dopad agresivního daňového plánování na stav veřejných financí a navrhnout v tomto směru doporučení do budoucna.

Při přípravě rozhodnutí o daňovém režimu mají daňové orgány široký manévrovací prostor a Komise se obává, že v některých zemích jsou rozhodnutí o daňovém režimu využívána k tomu, aby se snížila daňová zátěž některých korporací, což těmto korporacím umožňuje platit nižší daně, a tím jim dávají konkurenční výhodu. Pokud se toto děje selektivně, například když tyto výhody získávají pouze nadnárodní společnosti a ne domácí firmy, mohlo by se jednat o státní podporu, která je v EU zakázána. Ročně se v EU v daňových únicích a vyhýbání se daňovým povinnostem, kam patří i agresivní daňové plánování ze strany korporací, ztratí až 1 000 mld. €.

Mezi 45 členy zvláštního výboru budou i poslanci Luděk Niedermayer (EPP) a Petr Ježek (ALDE). Předsedou výboru byl zvolen Alain Lamassoure (EPP).

Odkazy

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019