Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v prosinci 2016

Euroskop, 08.01.2017

Komise navrhla daňová opatření na podporu online obchodování a podnikání

  • Komise svými návrhy chce zjednodušit online obchodování v EU díky úpravě pravidel odvodů DPH

 

Komise navrhla daňová opatření na podporu online obchodování a podnikání

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods (COM(2016)757)

  • Komise 1. 12. 2016 představila opatření, které mají usnadnit podnikům v EU zabývající se elektronickým obchodem odvádění DPH. Návrhy by měly spotřebitelům a společnostem umožnit snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line.

Pozadí

Nové návrhy zahrnují nový přístup k DPH v oblasti elektronického obchodu a navazují na závazky Komise obsažené v dokumentech Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Informační společnost v květnu 2015) a Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016).

V současné době se internetoví obchodníci musí kvůli DPH registrovat ve všech členských státech, ve kterých prodávají zboží. To je často uváděno jako jedna z největších překážek pro přeshraniční elektronický obchod, která podniky stojí okolo 8 tis. € v každé zemi EU, ve které prodávají. Zavedením portálu pro platby DPH on-line pro celou EU („jednotného kontaktního místa“) se mají významně snížit náklady na plnění povinností spojených s platbou DPH, což by mělo podnikům v EU přinést roční úspory ve výši 2,3 mld. €. Nová pravidla také mají zajistit, že DPH se bude platit v členském státě konečného spotřebitele, čímž dojde ke spravedlivějšímu rozdělení daňových příjmů mezi zeměmi EU. Komise si od návrhů slibuje, že by členským státům pomohly kompenzovat současnou ztrátu DPH v souvislosti s internetovými obchody odhadovanou každoročně na 5 mld. €. Odhadovaná ztráta příjmů pravděpodobně do roku 2020 dosáhne 7 mld. €.

Klíčové a sporné body

  • Komise navrhla, aby podniky prodávající zboží a služby online zpracovávaly jen jedno čtvrtletní daňové přiznání pro splatnou DPH týkající se celé EU s využitím jednotného kontaktního místa pro DPH on-line.

Tento systém již existuje pro prodej elektronických služeb, jako jsou aplikace do mobilních telefonů. Jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybrala DPH ve výši více než 3 mld. €. Zároveň se tím má snížit administrativní zátěž pro podniky až o 95 %, což by podnikům v EU mělo přinést celkově úspory ve výši 2,3 mld. € a zvýší příjmy členských států z DPH o 7 mld. €.

Dále mají být zjednodušena pravidla v oblasti DPH pro mikropodniky a začínající podniky. Měla by být zavedena nová roční prahová hodnota ve výši 10 tis. € v prodejích on-line, pod kterou podniky prodávající do zahraničí budou moci nadále uplatňovat pravidla pro DPH ze svých domovských zemí. Pro téměř většinu (97 %) mikropodniků tak má být jednodušší splňovat pravidla v oblasti DPH. Druhá nová roční prahová hodnota ve výši 100 tis. € má zjednodušit fungování malých a středních podniků, pokud jde o DPH, díky zjednodušeným pravidlům identifikace sídel jejich zákazníků. Prahové hodnoty by se mohly začít uplatňovat na elektronické služby již od roku 2018 a na on-line zboží od roku 2021. Další zjednodušení by měla umožnit podnikům využívat tatáž jim známá pravidla v oblasti DPH, jaká platí v jejich domovských zemích (např. požadavky na fakturaci a vedení záznamů). Prvním kontaktním místem má být vždy správce daně v zemi sídla podniku, a podniky už nemají podléhat auditu ze strany každého členského státu, ve kterém prodávají.

  • Co se týče opatření proti podvodům v oblasti DPH, Komise rozhodla zrušit osvobození od DPH u některých typů zásilek. Konkrétně jsou malé zásilky dovážené do EU v hodnotě nižší než 22 € v současné době osvobozeny od DPH. Vzhledem k množství přibližně 150 mil. balíků dovážených každoročně do EU bez platby DPH je tento systém dle Komise otevřen častým podvodům a zneužívání.

Podniky EU jsou znevýhodněny, protože na rozdíl od svých konkurentů mimo EU, musí uplatňovat DPH. Rovněž  u dováženého zboží o vysoké hodnotě, jako jsou chytré telefony a tablety, dochází neustále k tomu, že je uváděna jejich nižší hodnota, nebo jsou v dovozních dokumentech špatně popsány, aby se mohlo využít osvobození od DPH. Proto Komise navrhla zrušení tohoto osvobození.

Rovněž má být umožněno členským státům uplatňovat stejnou sazbu DPH na elektronické publikace, například elektronické knihy a on-line noviny, jako na jejich tištěné ekvivalenty tím, že dojde ke zrušení ustanovení, která vylučovala elektronické publikace z příznivějšího daňového režimu, který se vztahoval na tradiční tištěné publikace. Současná pravidla umožňují členským státům zdaňovat tištěné publikace, jako jsou knihy a noviny, sníženou sazbou nebo v některých případech extrémně sníženou či dokonce nulovou sazbou. Nový systém má umožnit přizpůsobení sazeb na elektronické publikace sazbám uplatňovaným u tištěných publikací, ale nemá k tomu členské státy povinně zavazovat.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy budou předloženy EP ke konzultaci a Radě k přijetí.

Odkazy

 

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019