Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v červnu 2017

Euroskop, 09.07.2017

Činnost daňových poradců v EU by měla být přísněji regulována

  • EU chce kontrolovat daňové poradce, kteří radí, jak „optimalizovat“ daně

 

Činnost daňových poradců v EU by měla být přísněji regulována

  • Návrh má zvýšit odpovědnost daňových zprostředkovatelů, kteří strategie k vyhýbání se daním vytvářejí a prodávají

  • V konečném důsledku se tak mají zvýšit daňové příjmy členských států

  • Daňové správy by měly dostávat potřebné informace, aby mohly proti agresivním metodám daňového plánování zakročit

  • Členské státy si pak informace o těchto praktikách budou automaticky v pravidelných intervalech vyměňovat

  • Komise 21. 6. 2017 navrhla nová pravidla pro transparentnost odborníků v daňové oblasti (např. daňových poradců, účetních, bank nebo právníků), kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování.

Pozadí

Návrh se zaměřuje na aktivitu odborníků na daňové plánování a daňových poradců, o které se dosud příliš nevědělo. Někteří daňoví odborníci pomáhají podnikům a soukromým osobám uniknout placení daní, obvykle pomocí složitých přeshraničních konstrukcí. Nová pravidla mají široký záběr – vztahují se na všechny daňové odborníky, veškeré potenciálně škodlivé praktiky a všechny státy EU.

Co se týká zvyšování daňové transparentnosti, boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, učinila Junckerova Komise již několik kroků. Postupně vstupují v platnost schválené nové předpisy proti vykonstruovaným daňovým praktikám (více v příspěvku „Poslanci prosazují přísnější pravidla pro zdanění společností“, Daně v červnu 2016) a předpisy nově upravující požadavky na transparentnost finančních účtů, daňová rozhodnutí a činnost nadnárodních společností (více v příspěvku „Rada se dohodla na postoji k výměně informací v daňové oblasti“, Daně v březnu 2016). Komise již také dříve předložila návrh, kterým chce bojovat proti praní peněz (více v příspěvku „Komise plní akční plán pro boj proti financování terorismu“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2017), dále návrh, podle kterého budou muset nadnárodní společnosti zveřejňovat zprávy o tom, jakého dosáhly v jednotlivých zemích zisku a jaké v nich zaplatily daně (více v příspěvku „Rada se dohodla na postoji k výměně informací v daňové oblasti“, Daně v březnu 2016), a také přísnější pravidla pro řádnou správu fondů EU, o nichž jednají EP a Rada. Do konce roku by měl být také sestaven nový seznam EU uvádějící nespolupracující daňové jurisdikce.

Klíčové a sporné body

Přeshraniční strategie daňového plánování, které budou mít určité typické znaky (např. uplatňování ztrát ke snížení daňové povinnosti, využívání zvláštních příznivých daňových režimů nebo obcházení povinností přes země, které nesplňují mezinárodní standardy řádné správy daní) a které by tedy mohly vést ke snižování daňových příjmů veřejných rozpočtů, budou muset být před použitím automaticky hlášeny daňové správě. Povinnost hlásit přeshraniční strategii nesoucí alespoň jeden z těchto znaků budou mít:

  • daňoví odborníci, kteří podnikům nebo soukromým osobám navrhli, aby přeshraniční strategii realizovaly a využily,
  • soukromé osoby nebo podniky, které poradenství obdržely, a to v případě, že daňový odborník, který strategii nabízí, nemá sídlo v EU anebo je vázán profesním tajemstvím nebo mlčenlivostí,
  • soukromé osoby nebo podniky, které strategii realizují, pokud je vypracována interními daňovými konzultanty nebo právníky. 

Podrobnosti o každé daňové praktice, která bude vykazovat alespoň jeden typický znak, budou muset být do 5 dnů od jejího doporučení klientovi nahlášeny daňovému úřadu. Členské státy si budou obdržené informace o praktikách daňového plánování automaticky přes centralizovanou databázi vyměňovat každé 3 měsíce, díky čemuž by měly být včas varovány před novými riziky v oblasti vyhýbání se daním a budou moci proti škodlivým praktikám zasáhnout. To, že bude nutné určitou transakci nahlásit, nemusí ještě znamenat, že je škodlivá. Jedná se pouze signál pro daňovou správu, aby se na ni podrobněji podívala.

Členské státy budou také muset stanovit účinné a odrazující sankce pro podniky, které pravidla transparentnosti neplní. To by mělo důrazně odradit ty, kdo zneužívání daňového systému podporují nebo ho umožňují.

Předpokládaný další vývoj

Návrh je novelou směrnice o správní spolupráci v oblasti daní a bude předložen ke konzultaci EP, poté jej bude moci přijmout Rada. Počítá se s tím, že nová pravidla oznamování vstoupí v platnost 1. 1. 2019.

Odkazy

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019