Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v září 2017

Euroskop, 10.10.2017

Řešením mezery ve výběru DPH je podle Komise reforma systému

  • Komise se chystá předložit návrhy zdanění přeshraničního prodeje v EU.

 

Krátce...

 

Řešením mezery ve výběru DPH je podle Komise reforma systému

  • Komise podporuje snahy o zlepšení výběru DPH v celé EU, jelikož současná pravidla z roku 1993 jsou zastaralá.

  • Proto se chystá předložit nová pravidla, která by měla zjednodušit boj proti podvodům s DPH a zajistit efektivnější výběr daně.

Nová studie Komise odhalila, že se za rok 2015 v zemích EU na DPH nevybralo přibližně 152 mld. €. Zároveň tento rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH podle Komise ukazuje, že je zapotřebí systém reformovat, aby státům EU plynuly do rozpočtu veškeré příjmy z DPH. Proto Komise v říjnu 2017 předloží návrhy, kterými chce systém DPH zmodernizovat, pokud jde o přeshraniční prodej. Reforma by měla přispět ke snížení přeshraničních podvodů s DPH o 80 %. V důsledku přeshraničních podvodů se totiž v EU každý rok vybere na DPH o 50 mld. € méně. V průměru za celou EU se sice výběr DPH zlepšuje, ovšem mezi jednotlivými státy jsou veliké rozdíly. Největší mezeru ve výběru DPH vykazuje Rumunsko (37,2 %), následované Slovenskem (29,4 %) a Řeckem (28,3 %). Na druhé straně je Španělsko s výpadkem 3,5 % a Chorvatsko s 3,9 %. V absolutním vyjádření měla nejvyšší mezeru Itálie (35 mld. €). V ČR mezera ve stejném období činila 16,48 %, resp. 2,44 mld. €. EU již proti výpadkům DPH podnikla některé kroky: v dubnu 2016 přijala akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016), který obsahuje opatření proti únikům DPH i strategická dlouhodobá řešení k potírání podvodů a zlepšení výběru daně v celé EU. Státy EU by se také měly rychle dohodnout na nových pravidlech pro zlepšení DPH v oblasti elektronického obchodu, navržená v roce 2016 (více v příspěvku „Komise navrhla daňová opatření na podporu online obchodování a podnikání“, Daně v prosinci 2016). K přijetí navrhovaných změn bude zapotřebí jednomyslný souhlas všech států EU.

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019