Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Členské státy začaly používat nový nástroj na odhalování podvodů s DPH

  • Finanční prostředky EU na vzdělávání v mimořádných situacích dosáhnou v roce 2019 rekordní výše

  • Nová vize Unie pro Střední Asii přináší nové příležitosti pro silnější partnerství, uvedla Komise

 

Krátce…

 

Členské státy začaly používat nový nástroj na odhalování podvodů s DPH

  • Společný systém DPH je zdrojem příjmů v EU, v roce 2015 se jeho prostřednictvím vybralo přes 1 bil. €, což odpovídá 7 % HDP EU.

  • Cílem nástroje TNA je urychlit výměnu a společné zpracování údajů týkajících se DPH mezi členskými státy.

Komise 15. 5. 2019 spustila nový nástroj pod názvem „analýza transakčních sítí“ (TNA), který má členským státům umožnit rychlou výměnu a společné zpracování dat o DPH. Cílem nástroje je zajistit včasnější odhalování podvodu v oblasti DPH a vrátit do veřejných rozpočtů mld. €. Dohodnutá opatření navazují na akční plán v oblasti DPH na vytvoření jednotné oblasti DPH v EU (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016) a na návrhy Komise týkající se prohloubené reformy systému DPH v EU předložené v říjnu 2017 (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017). Daňovým orgánům by měl být usnadněn přístup k informacím o přeshraničních transakcích. TNA má podpořit těsnější spolupráci a výměnu informací nejen mezi vnitrostátními daňovými orgány, ale rovněž mezi odborníky celoevropské sítě pro boj proti podvodům zvané Eurofisc. Na základě shromážděných informací vnitrostátními daňovými orgány tak budou členové Eurofisc např. schopny konfrontovat tyto informace s rejstříky trestů, databázemi a informacemi v držení Europolu a úřadu OLAF, určenému k boji s podvody v EU, a koordinovat tak přeshraniční šetření.

Další články v rubrice

Daně v září 2020

Euroskop, 10.10.2020

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019