Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v květnu 2014

Euroskop, 05.06.2014

Komise představila strategii evropské energetické bezpečnosti

Komise představila strategii evropské energetické bezpečnosti

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council European Energy Security Strategy (COM(2014)330)

Komise 28. 5. 2014 zveřejnila sdělení s názvem „Evropská strategie pro zajištění dodávek energie“ s cílem předložit plán na snížení závislosti EU na dovozu energie ze třetích zemí.

Pozadí

Na zasedání Evropské rady v březnu 2014 se Komise zavázala provést hloubkovou studii o evropské energetické bezpečnosti a předložit komplexní plán, jak snížit závislost EU na dodávkách energie.

Komise tak reaguje na současnou politickou geopolitickou situaci zejména s ohledem na události na Ukrajině a vysokou závislost EU na dovozu energetických zdrojů. V reakci na plynovou krizi v roce 2009 (potažmo 2006) došlo na evropské úrovni mimo jiné k instalaci reverzních toků, investicím do infrastruktury a krokům k dokončení jednotného energetického trhu.

V současnosti je EU energeticky soběstačná ze 48 %. Zbylou část pokrývá dovoz energetických zdrojů, především ropy (90 %), zemního plynu (66 %), pevných paliv (42 %) a jaderných paliv (40 %). Vysoká závislost EU v kombinaci s rizikem geopolitické nestability v dovážejících zemích vyvolává potřebu koordinace na evropské úrovni.

Klíčové a sporné body

Mezi hlavní opatření předložené strategie patří diverzifikace vnějších dodávek energie, modernizace energetické infrastruktury, dokončení vnitřního trhu EU s energií včetně dokončení chybějící infrastruktury a úspory energie. 

Zabezpečení dodávek energie má rovněž napomoci zvýšení domácí energetické výroby a a posílení nouzových mechanismů.

Aby byla zajištěna kontinuita dodávek během letošní zimy, navrhuje Komise komplexní posouzení rizik (tj. zátěžové testy simulující výpadek dodávek zemního plynu). Na jeho základě je nutné zvážit přijetí potřebných opatření, jako je zvýšení zásob zemního plynu, snížení poptávky po plynu přechodem na jiná paliva (zejména pro vytápění), rozvoj infrastruktury pro případ nouze (zpětný tok, sdružování části stávajících zásob) apod.

Předpokládaný další vývoj

Dokument se stane součástí agendy zasedání Evropské rady v červnu 2014.

Odkazy

Další články v rubrice

Energie v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019