Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v prosinci 2016

Euroskop, 08.01.2017

EP a Rada se dohodly na podobě pravidel pro uzavírání mezistátních dohod v energetice

  • Komise bude nově dohlížet na vyjednávání mezistátních dohod o dodávkách plynu

 

Krátce...

 

EP a Rada se dohodly na podobě pravidel pro uzavírání mezistátních dohod v energetice

EP a Rada 7. 12. 2016 dosáhly na základě jednání v trialogu shody na podobě nového rozhodnutí zavádějícího mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Návrh nového rozhodnutí je součásti legislativního balíku zveřejněného Komisí 16. 2. 2016 (více v příspěvku „Komise představila první kroky k budování energetické unie v oblasti bezpečnosti dodávek”, Energie v únoru 2016). Tento balík se zaměřuje na bezpečnost dodávek energie, a to především na dodávky plynu a ropy. Podle nových pravidel budou muset členská státy informovat Komisi o průběhu vyjednávání s třetími státy o dohodách týkajících se dodávek plynu a ropy. Členské státy nebudou moci dohodu uzavřít dříve, než se k ní Komise vyjádří, názor Komise by pak měly státy vzít v potaz. Komise bude rovněž ještě před uzavřením dohod posuzovat jejich kompatibilitu s evropským právem. Podle dosavadních pravidel byly státy povinny informovat Komisi až po uzavření dohod, tento model bude nadále platit pro mezistátní dohody o elektrické energii.

 

Další články v rubrice

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019