Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v dubnu 2019

10.05.2019

Rada schválila směrnici o zemním plynu

  • Přísnější pravidla čekají už i plynovody vedoucí z a do třetích zemíStrategie pro boj proti podvodům byla po 8 letech aktualizována 

 

Krátce…

 

Rada schválila směrnici o zemním plynu

  • Změna pravidel pro plynovody do třetích zemí a z nich definitivně schválena

  • Budou se řídit stejnými tržními pravidly jako plynovody uvnitř EU, i když s výjimkami

Rada 15. 4. 2019 posvětila dohodu uzavřenou se zástupci EP v únoru 2019 (více v příspěvku „Rada a EP našly shodu nad směrnicí o zemním plynu“, Energie v únoru 2019). Návrh Komise předložila v listopadu 2017. Jejím výsledkem je rozšíření pravidel EU, která upravují vnitřní trh se zemním plynem, i na plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich, a to včetně hranice území členského státu a jeho teritoriálních vod. To znamená i aplikaci základních principů: oddělené vlastnictví, přístup třetích osob, nediskriminační sazby a požadavky na transparentnost, které jsou součástí směrnice o zemním plynu č. 73/2009. Současně jsou však stanovena i dlouho diskutovaná pravidla pro umožnění odchylek od těchto pravidel pro stávající plynovody i výjimek pro nové plynovody. Po schválení aktu Radou v 1. čtení následuje ještě schválení ze strany pléna EP.

Další články v rubrice

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Energie v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019