Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Balík Čistá energie pro všechny legislativně dokončen

  • Rada přijala poslední 4 legislativní akty v rámci balíku Čistá energie pro všechny

 

Krátce…

 

Balík Čistá energie pro všechny legislativně dokončen

  • Více práv pro spotřebitele, větší hospodářská soutěž na trhu s elektřinou nebo větší výhody pro nízkoemisní výrobce elektřiny v rámci tzv. kapacitních mechanismů, to má přinést právě schválený energetický balík EU.

  • Další opatření mají posílit připravenost na elektroenergetické krize či systém obchodování s ohledem na výrobu elektřiny z OZE.

Rada 22. 5. 2019 schválila poslední legislativní návrhy, které byly neformálně dojednány v prosinci 2018, konkrétně nařízení a směrnici o elektřině, nařízení týkající se rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a nařízení o agentuře ACER (více v příspěvku „Jednání o zimním energetickém balíku byla dokončena“, Energie v prosinci 2018). Došlo tak k uzavření celého legislativního procesu schvalování zimního energetického balíku z listopadu 2016 (více v příspěvku „Komise zveřejnila balík opatření pro transformaci ekonomiky směrem k čisté energii“, Energie v listopadu 2016), jehož cílem je vytvořit rámec pro klimaticko-energetickou politiku EU po roce 2030. Již dříve byly odsouhlaseny návrhy týkající se podpory obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, či o správě energetické unie (více v příspěvku „EP schválil 3 akty v rámci balíku Čistá energie pro všechny Evropany“, Energie v listopadu 2018). Poslední schválené legislativní předpisy vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Další články v rubrice

Energie v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019