Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Účetní dvůr upozorňuje, že EU hrozí nesplnění cílů OZE do roku 2020, Komise považuje vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu za nedostatečné

  • Účetní dvůr zhodnotil snažení jednotlivých členských států k naplnění cílů v oblasti OZE do roku 2020

  • Členské státy předložily vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu, Komise však očekává ambicióznější cíle

  

Krátce…

  

Účetní dvůr upozorňuje, že EU hrozí nesplnění cílů OZE do roku 2020

  • Polovina členských států bude mít zřejmě problém se splněním svých národních cílů podílu OZE do roku 2020. 

  • Od roku 2014 se zpomalil růst podílu OZE v EU.

Účetní dvůr EU 6. 6. 2019 publikoval zprávu, ve které upozorňuje EU na to, že ke splnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je nutné podniknout významná opatření, aby došlo k navýšení podílu solární a větrné energie. Od roku 2014 EÚD zaznamenává pokles růstu těchto 2 obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie z důvodu zmírnění původně velmi silné veřejné podpory. EÚD vyzývá k navýšení kapacity prostřednictvím aukcí, zapojení občanů a zlepšení podmínek pro instalaci těchto zařízení (zmírnění pravidel územního plánování, omezení administrativních překážek, odstranění nedostatků sítě apod.). Podle něj bude pro 1/2 členských států náročné splnit cíle v oblasti OZE do roku 2020 (EU má za cíl do roku 2020 mít 25% podíl OZE v oblasti výroby elektřiny, vytápění a chlazení a dopravy). Zbývající ½ členských států svých cílů dosáhla již v roce 2017, což ovšem nemusí být v celounijním měřítku dostačující. Zároveň EÚD upozorňuje, že další cíl EU do roku 2030 (32% podíl OZE) již není doprovázen závaznými národními cíli jednotlivých členských států, což může ohrozit jeho naplnění.

 

Komise považuje vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu za nedostatečné

  • Podle Komise by si měly členské státy stanovit konkrétnější opatření a nástroje pro dosažení klimaticko-energetických cílů.

  • Podle stávajících návrhů hrozí, že EU nesplní své cíle v oblasti OZE i energetické účinnosti.

Komise 18. 6. 2019 zveřejnila posouzení národních plánů pro energetiku a klima, které byly vypracovány členskými státy v souladu s nařízením č. 1999/2018 o správě energetické unie, které mají provádět závazky Pařížské dohody. Členské státy předložily první návrhy do konce roku 2018, aby je následně Komise podrobně posoudila (více v příspěvku "Rada schválila 3 předpisy v oblasti čisté energie", Energie v prosinci 2018). Podle ní je potřeba se ve vnitrostátních plánech ještě více zaměřit na konkrétnější, cílená a individualizovaná opatření pro dosažení cílů pro rok 2030 (a v dlouhodobějším horizontu), a to jak v oblasti obnovitelné energie, tak energetické účinnosti a celkových cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Komise vyzývá členské státy k úpravě vnitrostátních plánů a stanovení ambicióznějších cílů. Celkový příspěvek plánů k celounijnímu cíli v oblasti obnovitelné energie by měl být o 1,6 p.b. vyšší (ve spotřebě primární energie), u energetické účinnosti až o 6,2 p.b. (v konečné spotřebě energie). Členské státy by měly zapracovat doporučení Komise do 6 měsíců, konečná verze plánů má být předložena do konce roku 2019.

Další články v rubrice

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Energie v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019